Pierwsza runda rozmów w ramach przygotowań do Konferencji na temat Zrównoważonego Rozwoju

S. Germaine Price, przedstawicielka Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Organizacji Narodów Zjednoczonych, dzieli się poniższymi informacjami o działalności ONZ w Nowym Yorku:

W drugiej połowie stycznia br. odbyło się spotkanie przedstawicieli poszczególnych organów ONZ, państw członkowskich oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego, mające na celu redakcję roboczej wersji dokumentu końcowego Konferencji na temat Zrównoważonego Rozwoju, która będzie miała miejsce w brazylijskim mieście Rio de Janeiro, w czerwcu 2012 r.

„Napawa optymizmem fakt, iż obecny projekt zerowy postrzegany jest jako punkt wyjścia do negocjacji”, powiedział na koniec rozmów w siedzibie ONZ Sha Zukang, Sekretarz Generalny Konferencji ONZ ds. Zrównoważonego Rozwoju (Rio+20). „Musimy utrzymać szybkie tempo prac, jeżeli chcemy zakończyć negocjacje w odpowiednim czasie. Powinniśmy przedstawić światowym przywódcom, co więcej – całemu światu, takie rezultaty naszej pracy, które znacząco wpłyną na wypełnianie wspólnych zobowiązań dla osiągnięcia zrównoważonej przyszłości – przyszłości, której wszyscy pragniemy”. To nieformalne spotkanie jest pierwszym z czterech zaplanowanych posiedzeń negocjacyjnych, które odbędą się w marcu, na przełomie kwietnia i maja oraz w czerwcu, prowadząc do spotkania w Rio w dniach 20-22 czerwca.

Sekretarz Generalny stwierdził, że rządy muszą podjąć się ambitnego projektu i celowych działań, w pełnej odpowiedzialności. „Nie wolno nam wrócić z Rio do domu i następnego dnia zapomnieć o naszych zobowiązaniach”, powiedział Sha Zukang, dodając, że w dokumencie końcowym powinny zostać określone mechanizmy zapewniające rzeczywistą realizację zobowiązań. Wezwał do podjęcia „decyzji, które pokażą światu, że nam zależy”.

Projekt zerowy jest wynikiem syntezy ponad 6 tys. stron tekstu nadesłanego w ostatnich miesiącach przez państwa członkowskie, organizacje międzynarodowe oraz grupy społeczeństwa obywatelskiego w otwartym, przejrzystym i kompleksowym procesie gromadzenia materiałów.

Podsumowując trzy dni poświęcone wnoszeniu uwag i sugestii, Sha Zukang przedstawił krótką listę „tego, co musi być” podczas Rio+20. Jednym z najważniejszych owoców Konferencji powinno być sformułowanie Celów Zrównoważonego Rozwoju. W ostateczności powinny być one zdefiniowane najpóźniej do roku 2015, określając w sposób jasny ramy czasowe i kierunki budowy zielonych gospodarek, stosownie do sytuacji poszczególnych krajów.

Więcej informacji o działalności Sióstr Miłosierdzia przy ONZ na stronie: www.cmdcngo.org

Views: 3 935