Pięć Sióstr Miłosierdzia posłanych do SAFA w Republice Środkowoafrykańskiej

[Prowincja Afryki Centralnej] „Od samego początku święty Wincenty i święta Ludwika, odpowiadając na wołanie swych czasów, posyłali Siostry Miłosierdzia na spotkanie Ubogich” (Konstytucje Zgromadzenia, 12a).

Rok temu Przełożona Generalna, S. Evelyne Franc, zwróciła się do całego Zgromadzenia z apelem misyjnym, abyśmy wyraziły gotowość podjęcia służby Ubogim wszędzie, dokądkolwiek pośle nas Boża Opatrzność. W tym samym czasie, w 2011 r. Zgromadzenie otrzymało prośbę, która nadeszła z  Republiki Środkowoafrykańskiej. Siostry Przymierza prosiły różne instytuty o podjęcie misji w SAFA, gdyż same nie mogły jej kontynuować.
Misję w SAFA, leżącą na terenie Diecezji M’Baiki, zapoczątkował Ks. Kandel ze Zgromadzenia Misjonarzy Ducha Świętego. Dla zapoznania się z charakterem misji w SAFA przeprowadzono kilka spotkań i owocnych rozmów oraz udano się z wizytą do Republiki Środkowoafrykańskiej. Po zastanowieniu się, modlitwie, dialogu i konsultacji, Przełożona Generalna wraz ze swoją Radą udzieliła pozytywnej odpowiedzi na wezwanie, powierzając tę misję naszej Prowincji Afryki Centralnej we współpracy z Prowincją Erytrei. S. Wizytatorka Remedios Lopez i jej Rada poprosiły Siostry Prowincji o odpowiedź na misyjne zaproszenie Zgromadzenia. Wiele Sióstr wyraziło swoją gotowość do podjęcia służby Ubogim w SAFA. W ten oto sposób S. Bogdana Kavcic, S. Hiwet Menghisteab, S. Muberejiki, S. Gaudence Dusengimana i S. Senait Tesfaldet Abrha zostały wybrane do tej misji.

Dnia 23 stycznia 2012 r. przybyły do naszego Domu Prowincjalnego Siostry z Erytrei, aby podjąć naukę języka francuskiego. Trzy miesiące później dołączyły do nich trzy Siostry z Prowincji Afryki Centralnej. W ten sposób uformowała się Wspólnota pięciu Sióstr mających udać się do SAFA. Zorganizowano dla nich sesję formacyjną o szerokiej tematyce, przygotowującą do misji: Misja Odkupiciela, działalność misyjna w kontekście współczesnego świata, wincentyński charyzmat proroctwa w świetle doktryny społecznej Kościoła. Sesja zamknęła się 8-dniowymi rekolekcjami, na zakończenie których, w Uroczystość Bożego Ciała, Siostry otrzymały posłanie na misję do SAFA. Sama misja została otwarta 15 czerwca, w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, w parafii w SAFA pod tym właśnie wezwaniem.

Jesteśmy wdzięczne całemu Zgromadzeniu, a zwłaszcza Przełożonym, za obdarzenie nas zaufaniem oraz za ich otwartość na potrzeby i wezwania Kościoła i Ubogich.

Idźcie, moje drogie Siostry, pełne ufności w Bogu.” (św. Wincenty, 26.08.1658)

Views: 4 297