Handel ludźmi i współczesne niewolnictwo

Przytaczając różne wypowiedzi Ojca Świętego Franciszka, zachęcamy do refleksji nad jakże bolesnym tematem handlu ludźmi i współczesnego niewolnictwa. Jest to okrutna plaga dotykająca całej ludzkości. Siostry Miłosierdzia na całym świecie aktywnie angażują się na rzecz walki z tą rzeczywistością, pomagając osobom, które wpadły w jej pułapkę, w odzyskiwaniu poczucia własnej godności. Wszyscy możemy wziąć udział w walce, podnosząc świadomość społeczną!