Służba osobom w podeszłym wieku

W dzisiejszych czasach we Włoszech, osoby w podeszłym wieku starają się uniknąć konieczności zamieszkania w domu opieki, woląc pozostać we własnym domu, pod opieką personelu opłacanego przez służbę zdrowia bądź zatrudnianego prywatnie (pielęgniarki lub opiekunki, pochodzące najczęściej z Europy Wschodniej). Dotychczas bywało najczęściej tak, że samodzielna jeszcze, ale starsza już osoba, prosiła o przyjęcie do domu opieki, aby tam korzystać z czasu rekreacji, terapii, odpoczynku itd. Dzisiaj większość mieszkańców tego typu placówek to ludzie terminalnie chorzy lub starsi nie mogący samodzielnie zadbać o siebie. Niektórzy cierpią na chorobę Alzheimera, nieświadomi tego, co się wokół nich dzieje. Ich wózki inwalidzkie i łóżka są niczym krzyż Zbawiciela… Widzimy w nich Chrystusa, gdy zbliżają się do końca swego życia, unieruchomieni, wyśmiewani i traktowani przez swoje środowisko jak ludzie bezwartościowi ze względu na całkowitą zależność od drugiego, opuszczeni przez wszystkich.

Osoby starsze potrzebują wsparcia, opieki, zrozumienia i relacji dających poczucie bezpieczeństwa. Pozostają jednak często na marginesie społeczeństwa. Siostry Miłosierdzia, przeciwdziałając współczesnym tendencjom, tworzą Centra Dziennego Pobytu, z posług których ludzie starsi mogą korzystać w ciągu dnia, powracając na noc do własnych domów. Organizowana jest również opieka domowa, walcząca z tragedią samotności i beznadziei. Wcielając w życie naukę swych Założycieli, Siostry Miłosierdzia pragną z dyspozycyjnością, akceptacją, zdolnością do słuchania, bliskością i delikatnością służyć cierpiącym, lecząc rany samotności i odosobnienia. Starają się zapewnić odpowiednie wsparcie, aby podopieczni z odwagą mogli spojrzeć w przyszłość.

Nikt nie jest niepotrzebny i nie żyje tylko dla siebie. Bóg pragnie, aby każdy talent był doceniony, a różnorodność ma posłużyć ubogaceniu każdego. Próbujemy odkrywać nowe sposoby aktywnego i odpowiedzialnego włączenia ludzi starszych w życie społeczeństwa, gdyż są oni jego integralną częścią, a więc także integralną częścią życia Kościoła.