Centrum “Jutrzenka”

www.ahomefordawn.org

Nazywam się S. Michelle Loisel i jestem odpowiedzialna za realizację programu bezpiecznego pobytu i terapii dla kobiet amerykańskich i z zagranicy, które stały się ofiarami handlu ludźmi. Centrum „Jutrzenka” działa w Filadelfii (USA). Nadano mu nazwę, która odzwierciedla rolę, jaką ma spełniać: „początek nowego dnia”.

Słysząc określenie: „handel ludźmi”, myślimy najczęściej o niepełnoletnich dziewczętach z zagranicy, które zostały sprzedane dla procederu niewolniczej prostytucji. Media w USA pokazują młode dziewczyny skąpo ubrane i w butach na wysokich obcasach, stojące na rogach ulic, oferujące usługi seksualne. Jednak rzeczywistość jest o wiele bardziej skomplikowana. Większość z tych dziewcząt i kobiet przemocą zmuszana jest do prostytucji, pozostając pod kontrolą sutenerów i handlarzy nie pozostawiających im zbyt wiele swobody. Wiele trafia „na ulicę” w wieku 12-14 lat lub nawet wcześniej.

Handel ludźmi jest realnym zagrożeniem zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Tajlandii, Włoszech czy gdziekolwiek indziej – jest to problem ogólnoświatowy. Według danych ONZ obejmuje on obecnie ok. 2,4 mln osób. 80% ofiar handlu ludźmi wykorzystywanych jest dla celów seksualnych, 17% sprzedawanych jest dla pracy przymusowej; 2/3 z nich to kobiety. Tylko 1% tych osób udaje się uratować. Głównymi przyczynami procederu są: ubóstwo, przemoc na tle seksualnym, wojny i konflikty polityczne. Handel ludźmi jest najprężniej rozwijającym się przemysłem przestępczym na świecie.

Centrum „Jutrzenka” oferuje bezpieczne miejsce, w którym można złagodzić cierpienie, jakie wtargnęło w życie dziewcząt i kobiet, ofiar handlu. Efekty działalności centrum są widoczne poprzez więzy współczucia i głębokiej wzajemnej troski o siebie kobiet różnych języków, kultur czy pochodzenia etnicznego. Program pobytu w Centrum ukierunkowany jest na obudzenie „początku nowego dnia” przez oferowanie kobietom porad, środowiska wsparcia, edukacji i przygotowania zawodowego. Pomaga się im zrozumieć mechanizm, który doprowadził je do bycia wykorzystanymi, a następnie ofiaruje się im pomoc dla wzmocnienia, które pozwoli wydostać się z ubóstwa i sytuacji wykorzystania, jakiego doświadczyły.

Moja dotychczasowa posługa pielęgniarska w różnych krajach przeżywających konflikty, a także formacja kierownika duchowego pomogły mi zrozumieć traumę współczesnego niewolnictwa. Jego ofiary powierzone są nam dla rozpoczęcia procesu ich uzdrowienia i otrząśnięcia się z doświadczenia fizycznego, emocjonalnego i psychicznego cierpienia, połączonego z utratą kontroli nad własnym życiem. Pełniąc tę posługę jako posłana przez Zgromadzenie, postrzegam ją jako błogosławieństwo, mogąc służyć kobietom pozbawionym ludzkich praw i wolności, zredukowanych do towaru, który można kupić i sprzedać.

Służba tego rodzaju wiąże się z licznymi wyzwaniami, jednak czerpię siłę ze słów naszych Konstytucji i Statutów: [Siostry Miłosierdzia] opowiadają się otwarcie za poszanowaniem i obroną życia ludzkiego na wszystkich jego etapach… Demaskują sytuacje wykorzystywania i marginalizacji osób. (…) Angażują się na płaszczyźnie społecznej, by zmieniać niesprawiedliwe struktury rodzące ubóstwo. Rzeczywiście, Miłość Jezusa Ukrzyżowanego nagli nas do służby i stanięcia po stronie tych kobiet!

Modlitwa: Jezu, pomóż mi widzieć tak, jak Ty widzisz, bym patrząc im w oczy – widziała Twoje cierpienie i konanie. Pomóż mi zdjąć je z ich krzyża i ofiarować Twoją miłość, która je nakarmi i przywróci im godność. Pomóż mi iść razem z nimi długą drogą uzdrowienia. Niech na nowo uwierzą w siebie i Twoją miłość. Spraw, aby wzrastała ich odwaga i wiara, która pozwoli rozpocząć nowe życie w zaufaniu i wolności. Może się to stać jedynie w Twojej obecności, w czasie Tobie znanym i dzięki Twojej łasce. Amen.