«Media» handel ludźmi

Handel ludźmi

Handel ludźmi jest współczesną formą niewolnictwa. Według danych ONZ jest on obecnie drugą pod względem wielkości, po handlu bronią, przestępczą działalnością na świecie. Szacuje się, że ponad 2,4 mln mężczyzn, kobiet i dzieci na całym świecie to ofiary tego strasznego procederu.

„Handlem ludźmi dotknięte jest każde państwo na świecie, niezależnie od swego statusu socjo-ekonomicznego, historii czy struktur politycznych. Handlarze żywym towarem stworzyli międzynarodowy rynek bazujący na wysokich dochodach i zapotrzebowaniu na usługi seksualne i tanią siłę roboczą.” (Projekt Solaris na rzecz Świata bez Niewolnictwa)

Jednym z kroków, jaki możemy podjąć w walce z tą straszną rzeczywistością, jest rozpowszechnianie informacji o niej. W tym celu odsyłamy do niektórych stron internetowych, mogących być w tej kwestii pomocą.