WIARA BŁ. FRYDERYKA OZANAMA

W październiku rozpoczynamy serię artykułów na temat wiary Świętych i Błogosławionych Rodziny Wincentyńskiej. Niech ich przykład inspiruje nas do poszukiwania sposobów wyznawania wiary, jak zostaliśmy do tego zachęceni przez Ojca Świętego Benedykta XVI w jego liście apostolskim: „Porta Fidei”.

   

WIARA BŁ. FRYDERYKA OZANAMA

Wiara była dla bł. Fryderyka “świętym płomieniem”. Była jednocześnie cnotą, o którą należy zabiegać oraz darem, którym należy się dzielić. Była łaską i dziedzictwem, które otrzymał i z którego był słusznie dumny, kładąc nacisk na jej publiczne wyznawanie. Dzięki wierze czuł się zaszczycony i wezwany do służenia Ubogim z mądrością, pokorą i miłosierdziem. Fryderyk rozumiał, jak ważnym jest bycie chrześcijaninem, którego postrzega się jako apostoła powołanego do rozgrzewania ogniem wiary chłodu panującego na tym świecie. Widział znaczenie braterskiego wsparcia niesionego poprzez dzieła miłosierdzia. Przede wszystkim jednak widział Chrystusa w Ubogich i odnosił się do nich, jak do samego Mistrza.

Ramson, Ronald CM, Modlitwa z bł. Ozanamem, 1998

Fryderyk Ozanam był szczególną postacią swych czasów. Odnajdujemy w nim całe bogactwo człowieka nauki, który wykorzystuje posiadaną wiedzę do utwierdzenia się w wierze katolickiej, nie będąc ani wyniosłym, ani nie wstydząc się jej. Zawsze czujny na potrzeby otaczającego świata, troszczył się o dawanie świadectwa wiary i dzieł chrześcijańskich w sąsiedztwie i w środowisku  pracy. Nade wszystko jednak troszczył się o Ubogich. Pracował niestrudzenie dla wydobycia ich z sytuacji cierpienia. Nadrzędnym celem Fryderyka Ozanama było świadczenie o Jezusie Chrystusie i o Kościele, przez co chciał pokazać chrześcijanom, że wiara musi być dla nich bodźcem do konkretnej pracy na rzecz ubogich materialnie i duchowo.

Poggioli, Mizaél Donizetti CM, Podstawy duchowości Fryderyka Ozanama, 2009

Niektóre myśli bł. Fryderyka Ozanama na temat WIARY:

„Nie były mi obce wątpliwości obecnego wieku, jednak całe moje życie przekonało mnie, że poza wiarą Kościoła i jego autorytetem duch i serce nie znajdą odpoczynku.”

„Kwestię wiedzy chrześcijańskiej, kwestię wiary – przechowuję je głęboko w mym sercu; dzięki nim mogę na wszelki sposób służyć Chrystusowi.”

„Uczmy się przede wszystkim bronić własnych poglądów bez żywienia nienawiści względem naszych przeciwników; cenić tych, którzy myślą inaczej, niż my; dostrzec, że w każdym „obozie” są chrześcijanie, i że możemy Bogu służyć teraz i zawsze! Mniej narzekajmy na czasy, w których żyjemy, a więcej na siebie samych. Nie zniechęcajmy się, bądźmy lepsi.”

„Naszym wsparciem w ziemskiej podróży nie jest delikatna łodyga. Są nim nade wszystko dwa skrzydła anielskie: wiara i miłosierdzie.”

„Naszym głównym celem nie jest pomoc Ubogim, gdyż jest ona jedynie środkiem do celu. Prawdziwym celem jest ustrzeżenie w sobie czystości wiary katolickiej i przekazywanie jej innym kanałami miłosierdzia. Miłosierdzie uczy nas, że odwiedzając Ubogich więcej otrzymujemy, niż dajemy.”