Rok Wiary i życie św. Ludwiki de Marillac (część 2)

Kościół i św. Ludwika

Posłuszna i pełna szacunku jednak w razie potrzeby nie obawiająca się stanięcia w obronie prawdy

Św. Ludwika żyła przekonaniem, że Kościół jest nierozłącznie związany z Duchem Świętym. W oparciu o tę prawdę czuła się kobietą kościoła i pragnęła, aby każda Siostra Miłosierdzia i każda z członkiń Bractw Miłosierdzia żyła jak prawdziwa córka kościoła. Zalecała więc stosowanie się do zaleceń Kościoła, posłuszeństwo jego magisterium oraz szacunek dla kapłanów i biskupów. Sama również tak postępowała. Jednak gdy zdarzyło się, że jakiś duchowny zgłaszał zastrzeżenia do  misji Zgromadzenia, sugerując lub żądając posunięć niezgodnych z Ewangelią i jej opcją na rzecz Ubogich, wówczas odważnie wyrażała swoje wątpliwości i sprzeciw. Tak było np. w przypadku proboszcza z Chars, wyznawcy jansenizmu.

Szacunek dla Papieża

Bezwarunkowe posłuszeństwo Ludwiki Kościołowi, hierarchicznemu Ciału Chrystusa, przejawiało się i wyrażało w jej szacunku i czci wobec Papieża, przedstawiciela Chrystusa i głowy Kościoła. Postawę tę ukazuje także list Ludwiki wysłany do Ks. Antoniego Portail, gdy ten był w Rzymie: „Jesteś u źródła świętego Kościoła oraz w pobliżu jego głowy, Ojca Świętego wszystkich chrześcijan. Jakże często pragnęłam tam być, aby uzyskać, jak dziecko – choć tak niegodne – Jego święte błogosławieństwo” [L.179]. Miała nadzieję, że przed jej śmiercią Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia otrzyma papieską aprobatę. Stało się to jednak dopiero osiem lat później.

Refleksje Maryjne

W pismach Ludwiki de Marillac, odnajdujemy Maryję jako Matkę Boga, zawsze głęboko zjednoczoną ze swoim Synem w wypełnianiu Bożych planów. Refleksja Ludwiki nad rolą Maryi w dziele odkupienia doprowadziła ją do zrozumienia – na długo przed ogłoszeniem dogmatu – istoty Niepokalanego Poczęcia.

Pisała: „Najświętsza Dziewico, pragnę uwielbiać Boga za wybór, jakiego dokonał, czyniąc Ciebie Matką Jego Syna. Ze względu na ten Boży plan, Twoje Poczęcie było Niepokalane, gdyż Bóg Ojciec obdarzył Ciebie owocami zasług przewidzianej śmierci Jezusa Chrystusa”.

Żródło: S. María Ángeles Infante SM, S. Louise Sullivan SM

(tłumaczenie artykułów opublikowanych na stronach: Vincentian Encyclopedia

oraz Via Sapientiae, za zgodą autorek)