Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży Wincentyńskiej

eijv17W dniach 18-21 lipca br. w Belo-Horizonte, w brazylijskim stanie Minas Gerais, odbyło się  Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży Wincentyńskiej. Rozważając temat: „Rodzino Wincentyńska: Misjonarze Miłosierdzia, idźmy do Ubogich!”, ok. 1.000 uczestników spotkania ze wszystkich kontynentów udało się do Cidade dos Meninos (Miasta Chłopców), do socjalno-edukacyjnego centrum związanego z działalnością Stowarzyszenia św. Wincentego a Paulo.

Pierwszym punktem programu, w godzinach nocnych 18 lipca, było tzw. Luau (spotkanie przy ognisku, ze śpiewem i poczęstunkiem), a także modlitewne czuwanie maryjne. W godzinach przedpołudniowych trzech następnych dni młodzież brała udział w katechezach w języku portugalskim, angielskim i hiszpańskim, wyjaśniających poszczególne elementy myśli przewodniej spotkania: nowe formy ubóstwa, misyjny duch wincentyński i miłosierdzie jako siła Ewangelizacji. Młodzieży towarzyszył O. Gregory Gay, Przełożony Generalny, który wygłosił konferencję na temat misyjnego ducha wincentyńskiego. Z kolei Michel Thio, Przewodniczący Stowarzyszenia św. Wincentego a Paulo, mówił do młodzieży o nowych formach ubóstwa, a Yasmine Cajuste, Przewodnicząca Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej, omówiła temat Miłosierdzie – siła Ewangelizacji. Obecni na spotkaniu byli również: Przewodnicząca MISEVI – Maria Rosa Momesso de Castro, Przełożony Generalny Zakonników św. Wincentego a Paulo – O. Philippe Mura, Siostry Miłosierdzia z sześciu Prowincji brazylijskich oraz z kilku innych krajów, a także wielu innych członków Rodziny Wincentyńskiej.

eijv20

Dnia 19 lipca po południu, odbyły się warsztaty w grupach językowych: portugalskiej, angielskiej,  hiszpańskiej i francuskiej. Każdy z uczestników mógł wybrać dwa interesujące go tematy spośród czterech proponowanych: Wincentyńska Świętość, Wincentyńskie Powołanie, Inicjatywy i różne Formy Służby Ubogim, Wincentyńska Animacja. Był to czas wymiany, dzielenia się i pogłębienia wincentyńskiego charyzmatu oraz sposób na ożywienie własnego zaangażowania w działalność Rodziny Wincentyńskiej w swoim kraju.

eijv11

Dnia 20 lipca po porannej katechezie, nadszedł czas na zapoznanie się z misją niektórych gałęzi Rodziny Wincentyńskiej w regionie Belo Horizonte. Tak więc młodzież udała się w grupach językowych do wincentyńskich parafii, Domów Sióstr Miłosierdzia oraz miejsc działalności Stowarzyszenia św. Wincentego a Paulo. Młodzi ludzie mogli przyjrzeć się niektórym formom służby Ubogim, podzielić się własnym doświadczeniem, a także poznać piękne zakątki miasta Belo Horizonte. Dzień zakończył się… sambą! Lekcję tego tańca przeprowadzili profesjonaliści z escola de samba (szkoły samby).

eijv6

W niedzielę 21 lipca, młodzież miała okazję uczestniczyć w turnieju piłki nożnej i siatkówki. Zespoły zorganizowały się spontanicznie, dla mistrzów przewidziano medale, a wszyscy dobrze się bawili. Ci, którzy nie wzięli udziału w grze, mogli cieszyć się ze spotkań z rówieśnikami, z wymiany doświadczeń, wspólnej gry i śpiewu, korzystając z wyjątkowej okazji doświadczenia „żywego ducha wincentyńskiego”.

Warto podkreślić, że w ciągu tych trzech dni młodzież uczestniczyła w nabożeństwach i Mszach św., z dobrze przygotowaną, pełną życia liturgią. W godzinach nocnych odbywały się koncerty i festiwale, poprzez które młodzi ludzie mieli okazję podzielenia się swoją kulturą, wyrażoną w  tańcach, pieśniach i prezentacjach. Zacieśniały się więzy przyjaźni i ukazało się radosne, pełne entuzjazmu oblicze młodości oraz przywiązanie do chrześcijańskich i wincentyńskich wartości.

Wieczorem 21 kwietnia, nadszedł czas pożegnań i wyjazdu autobusami do Rio de Janeiro na Światowy Dzień Młodzieży. Kończąc ten szczególny etap modlitwy, dzielenia się, przyjaźni i wiary, wszyscy uczestnicy odczuli po raz kolejny żywotność wincentyńskiego charyzmatu i pewność, że pomimo różnic języka i kultury, łączy nas w ogromnej, obejmującej cały świat sieci miłości,  promowanie życia i godności Ubogich.

eijv15