Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży Wincentyńskiej (świadectwo)

EIJV (10)

Dzięki Bożej dobroci mogłem jako pielgrzym uczestniczyć w Światowych Dniach Młodzieży – Rio 2013. Spotkanie było wspaniałe! Przygotowaliśmy się do niego poprzez uczestnictwo w nabożeństwach i innych wydarzeniach, które razem ze ŚDM 2013 okazały się jednymi z najlepszych, jakie kiedykolwiek widział świat!

Ze Światowymi Dniami Młodzieży ściśle związany był Tydzień Misyjny, który ja – jako należący do Rodziny Wincentyńskiej – przeżyłem w Cidade dos Meninos (Mieście Chłopców) w Belo Horizonte, a odbywał się on w dniach 18-21 lipca pod hasłem „Rodzino Wincentyńska: Misjonarze Miłosierdzia, idźmy do Ubogich!”. To czterodniowe wincentyńskie spotkanie zgromadziło prawie tysiąc osób, które uczestniczyły w Eucharystii, czuwaniach, katechezach, warsztatach, festiwalach i zawodach sportowych, dzieląc się wzajemnie doświadczeniami i zapoznając się z pełnioną w belo Horizonte wincentyńską służbą. Wszystkie wydarzenia były dobre, ale ośmielę się podkreślić znaczenie czuwania maryjnego, przygotowanego z okazji rocznicy objawień Matki Bożej św. Katarzynie Labouré, ściśle związanych z początkami Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej [Dzieci Maryi].

EIJV (15)Rankiem 22 lipca dotarliśmy do Rio de Janeiro, gdzie zostaliśmy zakwaterowani w parafii Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, w domach rodzin, które nas przyjęły i w szkołach. Trafiłem do pewnej rodziny razem z pięcioma innymi młodymi ludźmi. Zostaliśmy bardzo gościnnie przyjęci i jestem niezmiernie wdzięczny mieszkańcom Rio de Janeiro, którzy służyli nam pomocą przez cały czas spotkania.

Światowe Dni Młodzieży to zawsze cały szereg wydarzeń, tak było również w tym roku. Przed południem słuchaliśmy katechez, po południu zaś odbywały się festiwale. Nie brakowało też dodatkowych atrakcji turystycznych w tym Cudownym Mieście (Cidade Maravilhosa). Cały ten czas był oczywiście spotkaniem z Chrystusem w braciach i siostrach, zwłaszcza podczas centralnych punktów ŚDM, którymi były: Msza św. na rozpoczęcie, przywitanie Ojca Świętego przez młodych, Droga Krzyżowa, wieczorne czuwanie oraz Eucharystia na Rozesłanie.

Jako młodzież wincentyńska, zaznaczyliśmy swoją obecność na ŚDM poprzez akcję na rzecz pokoju. Chcieliśmy wyrazić przez to nasz udział w działaniach przeciwko wszelkim rodzajom przemocy na świecie oraz pragnienie powszechnego pokoju, który możemy osiągnąć jedynie poprzez zjednoczenie wszystkich w Chrystusie.

EIJV (5)Starałem się przeżyć wszystkie te chwile całym sobą. Muszę przyznać, że było „super”. Bardzo podobało mi się powitanie, jakie zgotowaliśmy papieżowi Franciszkowi, jego słowa i bliskość. Jego sposób bycia daje nadzieję i ukazuje nowy Kościół, wrażliwy na wołanie ubogich. Pamiętam obraz młodego człowieka przy Papieżu mówiącego, że chciałby służyć Bogu jako kapłan, a także trzy ostatnie słowa Ojca Świętego: “Idźcie, nie bójcie się i służcie”.

Niech Bóg pomoże nam żyć tym poleceniem. Obyśmy mieli odwagę, aby iść z Jezusem i – posłani przez Niego – pokonać lęk przed pełnieniem woli Ojca, jak to uczyniła Najświętsza Maryja Panna. Obyśmy służyli najbardziej potrzebującym, jak czynił to św. Wincenty a Paulo.

Na koniec dziękuję Bogu i wszystkim, którzy przyczynili się, bezpośrednio lub pośrednio do tego, że mogłem uczestniczyć w tym niezwykłym momencie historii Kościoła w Brazylii i na świecie. Możecie liczyć na moją modlitwę!

Pozdrawiam w Chrystusie – Misjonarzu

Cleber Oliveira

z Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej