Moc wiary: Św. Jan Gabriel Perboyre, męczennik

john_g_perboyre-2

„Naszym powołaniem jest pójście nie tylko do jednej parafii, nie tylko do jednej diecezji, ale na cały świat. W jakim celu? Aby rozpalać ludzkie serca, aby czynić to, co czynił Syn Boży. On przyszedł rzucić ogień na ziemię, aby rozpalić ją swoją miłością” (św. Wincenty a Paulo, 30 maja 1659).

W Encyklice Lumen Fidei, nr 16 czytamy: „A jednak to właśnie przez kontemplowanie śmierci Jezusa umacnia się wiara, otrzymując olśniewające światło, gdy jawi się ona jako wiara w Jego niewzruszoną miłość ku nam, zdolną wejść w śmierć, aby nas zbawić. Jest rzeczą możliwą wierzyć w tę miłość, która nie uchyla się od śmierci, aby pokazać, jak bardzo mnie kocha; jej bezgraniczność przezwycięża wszelkie podejrzenia i pozwala nam w pełni zawierzyć się Chrystusowi.”

perb36W ciągu wieków liczni członkowie Rodziny Wincentyńskiej żyli w pełni swoją wiarą, gotowi ponieść śmierć za jej wyznawanie. Świadczyli o Chrystusie, który oddał swoje życie, abyśmy my mogli żyć. Ich wiara była na tyle mocna, że woleli raczej umrzeć, niż zaprzeć się Chrystusa. 11 września wspominamy w liturgii św. Jana Gabriela Perboyre’a, kapłana Zgromadzenia Misji i misjonarza w Chinach. Jest on świetlanym przykładem człowieka, którego celem było prawdziwie wincentyńskie „naśladowanie Chrystusa” w Jego podejściu do Ubogich. Życie tego Świętego może być inspirujące dla każdego z nas!

Zapraszamy do zapoznania się z jego biografią, a także do obejrzenia krótkiego video na temat najważniejszych wydarzeń z jego życia.