Moc wiary: męczennicy Rewolucji Francuskiej

angers-2

„Naszym powołaniem jest pójście nie tylko do jednej parafii, nie tylko do jednej diecezji, ale na cały świat. W jakim celu? Aby rozpalać ludzkie serca, aby czynić to, co czynił Syn Boży. On przyszedł rzucić ogień na ziemię, aby rozpalić ją swoją miłością” (św. Wincenty a Paulo, 30 maja 1659).

W Encyklice Lumen Fidei, nr 16 czytamy: „A jednak to właśnie przez kontemplowanie śmierci Jezusa umacnia się wiara, otrzymując olśniewające światło, gdy jawi się ona jako wiara w Jego niewzruszoną miłość ku nam, zdolną wejść w śmierć, aby nas zbawić. Jest rzeczą możliwą wierzyć w tę miłość, która nie uchyla się od śmierci, aby pokazać, jak bardzo mnie kocha; jej bezgraniczność przezwycięża wszelkie podejrzenia i pozwala nam w pełni zawierzyć się Chrystusowi.”

W ciągu wieków liczni członkowie Rodziny Wincentyńskiej żyli w pełni swoją wiarą, gotowi ponieść śmierć za jej wyznawanie. Świadczyli o Chrystusie, który oddał swoje życie, abyśmy my mogli żyć. Ich wiara była na tyle mocna, że woleli raczej umrzeć, niż zaprzeć się Chrystusa.

arras-1Podczas Rewolucji Francuskiej Siostry Miłosierdzia czyniły wszystko, co możliwe, aby służba Ubogim była kontynuowana. Między innymi Siostry w Angers, Dax i Arras odmówiły przysięgi na konstytucję cywilną kleru, w wyniku czego poniosły śmierć męczeńską. Historia każdej z nich jest inna, lecz wszystkie są bardzo inspirujące! W naszym serwisie można je znaleźć pod następującymi linkami: Męczenniczki z czasów Rewolucji Francuskiej, DaxAngers , Arras,