Świadectwo Siostry Simone

Moja Wspólnota, składająca się z trzech Sióstr, spośród których ja jestem najstarsza (!), służy osobom dorosłym, niepełnosprawnym fizycznie i psychicznie; jest dla nas wielką radością, że możemy żyć blisko nich, towarzyszyć im poprzez wspólne celebracje, podczas których ich wiara staje się dla nas wyzwaniem, poprzez relacje nacechowane prostotą, poprzez pełnioną posługę, słuchanie, itd.

Wiara – nie wiem, czy się nie mylę – oznaczała dla mnie zawsze całkowite zaufanie Temu, który mnie wezwał. W Encyklice Lumen Fidei czytamy: „Wiara stanowi odpowiedź na Słowo skierowane do osoby, daną pewnemu «Ty», które nas woła po imieniu” (LF 8). Ufać znaczy przechodzić za każdym razem ponad własnymi lękami, słabością, aby powierzyć się całkowicie Temu, który od wieków jest przy mnie… „Kogo miałbym się lękać… ?” (Ps. 27)

Rok Wiary uświadomił mi, jak ważnym jest, by pozwolić Bogu na spotkanie się z nami (por. LF 35), odczytać na nowo Jego Słowa, trwać dłużej na słuchaniu tego Słowa: „Wiara (…) rodzi się ze słuchania, a jej przeznaczeniem jest wypowiedzieć się, stać się głoszeniem” (LF 22).

Oczywiście, w moim wieku nie widzę siebie w jakiejś ekipie ewangelizacyjnej działającej dla przebudzenia wiary, ale niewątpliwie w zasięgu moich możliwości leży budzenie wiary poprzez gesty dobroci, słuchanie mieszkańców naszego domu, drobne przysługi.

sr. Simone IIJNie widzę siebie również wśród tych, którzy idą na plażę, by głosić Dobrą Nowinę, to nie mój charyzmat. Ale czuję się wezwana do tworzenia „plaż milczenia”, by tam spotykać się z Nim i by każdego dnia zanosić Go innym. „Jakąż inną nagrodę Bóg mógłby ofiarować szukającym Go, jeżeli nie spotkanie z Nim?” (LF 35).

Wiarę przeżywa się przede wszystkim we Wspólnocie, poprzez dzielenie się Słowem Bożym, odczytywanie wydarzeń, braterskie gesty – „Nie można wierzyć samotnie” (LF 39). Czyż nie jest aktem wiary stosowanie się w pełni do tego, co powiedział sam Jezus: „gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20).

Panie, obym umiała rozpoznawać Ciebie w tych, którzy mnie otaczają.

Sr Simone
Communauté de Corbonod, France-Sud