Braterstwo podstawą i drogą do pokoju

Orędzie na Światowy Dzień Pokoju – 1 stycznia 2014

MessagePapież Franciszek skierował do nas swoje pierwsze Orędzie na Światowy Dzień Pokoju. Nadał mu tytuł: „BRATERSTWO PODSTAWĄ I DROGĄ DO POKOJU”.

Ojciec Święty podał przykłady działań sprzeciwiających się braterstwu i prowadzących do stosowania przemocy. Są to: wojny, globalizacja, występowanie przeciwko wolności religijnej, handel ludźmi, zróżnicowanie gospodarcze oraz nadużycia w zarządzaniu finansami. W Orędziu papieskim czytamy m.in.: „potrzebne są (…) skuteczne działania polityczne, krzewiące zasadę braterstwa, (…) aby każdy miał szansę wyrażenia i realizacji swoich planów życiowych, i mógł rozwinąć się w pełni jako osoba”.

Papież przypomina, że wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami: „W sercu każdego człowieka kryje się bowiem pragnienie życia pełnego, do którego należy nieodparte dążenie do braterstwa, pobudzające do jedności z innymi, w których znajdujemy nie wrogów czy konkurentów, ale braci, których trzeba serdecznie przyjąć”.

Przesłanie Ojca Świętego wzywa nas do uczynienia rachunku sumienia z naszego sposobu życia w tym świecie. Papież Franciszek pisze: „jest (…) jeszcze jedna forma krzewienia braterstwa, służąca przezwyciężeniu ubóstwa, która powinna być podstawą wszystkich innych. Jest to oderwanie się ludzi, którzy wybierają skromny styl życia, ograniczony do tego, co istotne, dzielą swoje dobra i w ten sposób mogą doświadczyć braterskiej wspólnoty z innymi. Ma to kluczowe znaczenie dla naśladowania Jezusa Chrystusa i bycia prawdziwymi chrześcijanami”.

Pełny tekst Orędzia znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej Watykanu.