PROJEKT DREAM – spotkanie w Rzymie

W grudniu 2013 r. w Rzymie odbyło się spotkanie osób zaangażowanych w Projekt DREAM. Miało ono miejsce w Centralnym Biurze Dream Service Wspólnoty św. Idziego, w pobliżu Kościoła Santa Maria in Trastevere.

hnas.egidioW spotkaniu uczestniczyli Dyrektorzy Centrów DREAM prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo oraz przedstawiciele ich personelu medycznego. PROJEKT DREAM działa obecnie w sześciu krajach Afryki, stąd też do Rzymu przybyli reprezentanci Mozambiku, Republiki Demokratycznej Kongo, Kenii, Nigerii, Kamerunu i Tanzanii.

Na spotkaniu obecni byli również:

  • S. Evelyne Franc, S. Rosa Maria Miro, S. Neghesti Michael i S. Pia Humbel – Siostry z Domu Macierzystego w Paryżu, a także S. Felicia Mazzola z USA, z Międzynarodowego Biura Projektów,
  • Andrea Riccardi, Przewodniczący Wspólnoty św. Idziego,
  • O. Robert Maloney CM, koordynator PROJEKTU DREAM, oraz osoby odpowiedzialne za PROJEKT z ramienia Wspólnoty św. Idziego i z ramienia Zgromadzenia: dr Gianni i dr Paola Germano, dr Massimo Magnano, S. Catherine Mulligan i S. Jacqueline Nbanga.

Andrea Riccardi przywitał wszystkich obecnych, przybyłych z różnych krajów. W swym przemówieniu podkreślił, jak bardzo Afryka potrzebuje tych, którzy jednoczą się w działaniach na rzecz potrzebujących, aby przynieść pokój i nadzieję na kontynencie, gdzie Ubodzy, a wśród nich cierpiący na AIDS, to ofiary kultury marnotrawstwa i globalizacji obojętności.

Widoczna współpraca Sióstr Miłosierdzia i Wspólnoty św. Idziego jest przykładem, że zjednoczenie potencjału tkwiącego w naszych charyzmatach i posiadanej wiedzy jest możliwe i daje nadzieję tym, którzy są na marginesie społeczeństwa. Współpraca ta  kładzie nacisk na połączenie – w duchu wzajemnego szacunku – naszych rąk, umiejętności, duchowości i człowieczeństwa.

Program DREAM staje wobec wielu wyzwań związanych z przyszłością, a dotyczących leczenia pacjentów afrykańskich dotkniętych HIV / AIDS. Potrzebne są lepsze formuły do skuteczniejszego zapobiegania przenoszeniu tej choroby z matki na dziecko, a także skuteczniejsze metody, które zapewniłyby, że pacjenci wytrwają w proponowanej im terapii przeciw HIV, jak również przeciwko gruźlicy. Zauważono bowiem, że gruźlica staje się coraz bardziej powszechną chorobą w Afryce. Niestety, jej przypadki są często śmiertelne.

Tematy poruszane podczas spotkania w Rzymie obejmowały organizację ośrodków opieki i laboratoriów, wykorzystanie telemedycyny, zapobieganie chorobom układu krążenia i nowotworom. Podzielono się praktyczną wiedzą na temat stosowania systemów energii słonecznej w ośrodkach znajdujących się na obszarach wiejskich, a także korzystania z programów komputerowych w celu identyfikacji bieżących potrzeb pacjentów.

Uczestnicy spotkania mieli okazję odwiedzić niektóre dzieła prowadzone przez Wspólnotę św. Idziego w Rzymie: jadłodajnię, dom dla chorych, dom starców oraz wystawę prac artystycznych „Przyjaciół” [osób niepełnosprawnych].

S. Evelyne Franc, w przemówieniu podsumowującym spotkanie, podziękowała członkom Wspólnoty św. Idziego za ich wielkoduszną współpracę z naszymi Siostrami w różnych krajach, podkreślając dwie podstawowe zasady wspólnej służby: stałe zaangażowanie na rzecz Ubogich oraz potrzebę szacunku wobec nich poprzez ofiarowanie im tego, co jest dla nich najlepsze.