Przemówienie Ojca św. Franciszka do Przełożonych Generalnych

Chociaż przemówienie Papieża Franciszka do uczestniczek sesji plenarnej Międzynarodowej Unii Żeńskich Przełożonych Generalnych (UISG) skierowane zostało bezpośrednio do Przełożonych Generalnych, słowa Ojca św. zwracają uwagę na ważne elementy życia konsekrowanego w ogólności, dlatego z całą pewnością posłużyć mogą również nam za przedmiot medytacji i dzielenia się na temat naszych ślubów, służby i życia w Kościele.

 Fragment przemówienia Ojca św. Franciszka do uczestniczek sesji plenarnej Międzynarodowej Unii Żeńskich Przełożonych Generalnych (UISG)

1stfocus.febr.2Jezus, podczas Ostatniej Wieczerzy, skierował do Apostołów następujące słowa: “Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem” (J 15,16), przypominające wszystkim, a nie tylko nam, kapłanom, że powołanie jest zawsze inicjatywą Boga. To Chrystus was wezwał, byście za nim poszły w życiu konsekrowanym, a to oznacza stale dokonywać „wyjścia” z samych siebie, aby skoncentrować wasze istnienie na Chrystusie i Jego Ewangelii, na woli Bożej, ogałacając się z waszych planów, abyście mogły powiedzieć za świętym Pawłem: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 20). To „wyjście” z samych siebie jest obraniem drogi uwielbienia Pana i służenia Jemu w braciach i siostrach. Uwielbiać i służyć: dwie postawy, których nie można od siebie oddzielać, lecz które zawsze trzeba ze sobą łączyć. Uwielbiać Pana i służyć innym, nie biorąc nic dla siebie: to właśnie jest „ogołocenie” tych, którzy sprawują władzę. Przeżywajcie i przypominajcie zawsze o centralnym miejscu Chrystusa, o ewangelicznej tożsamości życia konsekrowanego. Pomagajcie waszym wspólnotom przeżywać „wyjście” z siebie na drodze uwielbienia i służby, nade wszystko poprzez trzy główne filary waszej egzystencji.

(Link do pełnego tekstu przemówienia)