Proście Pana Żniwa…

„Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Mt 9, 38). W czwartą Niedzielę Wielkanocną obchodzimy Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Módlmy się więc razem z całym Kościołem i Rodziną Wincentyńską o nowe, święte powołania do służby Bogu i jego Ludowi.

Wincentyńska modlitwa o powołania:

Zbawicielu, oczekiwanie Izraela w czasie jego utrapień, wejrzyj miłosiernie z nieba i nawiedź winnicę swoją: źródła jej ożyw, owoce pomnażaj i utwierdzaj, co zaszczepiła prawica Twoja. Żniwo bowiem wielkie, a robotników mało: błagamy Cię przeto, jako Pana żniwa, abyś przysłać raczył robotników na żniwo Twoje. Pomnóż ich liczbę, uzupełnij naszą radość przez wzniesienie i odbudowanie murów Jerozolimy. Twój to jest dom, o Boże, Twoja własność, o Panie. Błagamy Cię, niechaj w niej nie będzie kamyka, którego by prawica Twoja najświętsza nie położyła. A tych, których w imię Twoje powołałeś zachowaj, o Boże, uświęc i utwierdź w prawdzie. Amen

Święty Józefie, módl się za nami.
Święty Wincenty, módl się za nami.

Inne modlitwy i materiały:

http://brewiarz.pl/czytelnia/powolania.php3#duszpasterstwa

Ojciec Święty Franciszek:

Orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Powołania

Tekst orędzia w formie prezentacji (w języku włoskim):