„Duch Święty: Miłością Ojca i Syna”

Duch Święty, miłość Ojca i Syna, napełnia świat. Jezus nie zostawił nas sierotami. Oczywiście, ciągle trwa walka między dobrem a złem, gdyż „Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu (Mt 11,12). W świecie istnieje nienawiść i wojna, niesprawiedliwość i ucisk.

holy-spirit-saint-peter-basilica-romeAle został nam dany Duch miłości i wolności. Wystarczyłoby pozwolić Mu działać i współpracować z Jego przemieniającą mocą. Gdy to ma miejsce, zauważa się znaki Królestwa: kulturę solidarności, pojednania, życia… wobec egoizmu, nienawiści i śmierci. „Przyjdź Duchu Święty, odnów oblicze ziemi!”.

Potrzebna nam jest przemieniająca obecność Ducha Świętego w Kościele. On jeden może sprawić, by wspólnota Jezusowa wierzyła w czasach niewiary, by miała nadzieję wbrew wszelkiej nadziei w godzinach zniechęcenia i rozpaczy, by kochała w czasach podziału i braku solidarności. Potrzeba nam Parakleta, który by nas poprowadził do pełni prawdy, do jedności w różnorodności, do wolności wobec uciążliwych i niemożliwych do zniesienia struktur. Potrzebny jest nam On jako wicher i ogień Pięćdziesiątnicy. Niech napełni nas apostolską odwagą, niech rozwieje nasze obawy i rozczarowania, niech pociągnie nas z nowym zapałem w naszej ewangelicznej misji. „Przyjdź Duchu Święty, odnów oblicze ziemi!”.

1 BluecariPotrzeba nam przemieniającej mocy Ducha Świętego w Zgromadzeniu. Zgromadzenie potrzebuje obecności Ducha Świętego i Jego darów mądrości i rady, by rozeznać znaki czasu…

Św. Ludwika prosiła, by Zgromadzenie było „uległe natchnieniom Ducha Świętego” (K. 17c). Zależeć od Ducha Świętego znaczy pozwolić kierować się kryteriami Jezusa, a nie świata, pozwolić, by zrodził w nas postawy ewangelicznego rozeznania i stałego nawrócenia do wartości wincentyńskiego charyzmatu.

Zgromadzenie potrzebuje przemieniającej obecności Ducha Świętego, który jak wicher ukierunkowałby je i wprowadził na drogę, jakiej On sam pragnie…

Potrzebujemy światła i mocy Ducha Świętego, by uczynić z nich rzeczywistość w każdej kulturze i w każdym dziele. To właśnie w tej intencji wzywamy: „Przyjdź Duchu Święty, otwieramy się na Twoją obecność, odnów Zgromadzenie i spraw, by było świadkiem miłości Boga wśród Ubogich!”.

 

(fragmenty artykułu O. Quintano,

Echa Zgromadzenia, styczeń 1998)