Jak Ekipa Duszpasterska Kaplicy Cudownego Medalika pracuje z dziećmi?

Chapel Team&Children (2)Do naszej Kaplicy dzieci przychodzą codziennie. Są w towarzystwie swych rodziców, animatorów grup, nauczycieli, księży albo sióstr. Przychodzą z krótką wizytą, by się pomodlić lub by lepiej zrozumieć przesłanie płynące z tego miejsca.

Mali pielgrzymi przyjmowani są przez jedną z Sióstr Miłosierdzia. W zależności od ich wieku, Siostra przedstawia im historię związaną z Kaplicą za pomocą 15-minutowego lub półgodzinnego filmu albo kreskówki. Następnie dzieci mogą zadawać pytania, które bywają bardzo różne, np. „Dlaczego Matka Boża wybrała tę właśnie kaplicę?”. Inne pytania idą dalej, niż tylko do objawień: „Dlaczego siostra została Siostrą Miłosierdzia?” albo „Co robią Siostry?” lub na temat rodziny i innych dziedzin życia. Wszystkie dzieci poruszone są bliskością św. Katarzyny i Maryi podczas pierwszego objawienia, jak również wizją Matki Bożej z kulą. Zastanawiając się nad znaczeniem kuli przedstawiającej cały świat i każdego poszczególnie, pytają: „Czy dobrzy i źli ludzie są razem?”

Po rozmowie każde z dzieci otrzymuje Cudowny Medalik, znak Bożej miłości, dany każdemu z nas. Dzieci z radością przyjmują ten dar, wołając: „Czy mogę dostać dla mojego brata, dla mamy?”, itd. Po tym czasie spędzonym w „kinie” maluchy zaproszone są do pójścia do kaplicy i do modlitwy na stopniach ołtarza, co czynią w wielkim zapałem.

Chapel Team&Children (3)W ciągu roku szkolnego, w każdą środę odbywają się „warsztaty różańcowe” dla grupy nie większej niż 30-osobowa, dla dzieci w wieku 6-10 lat. Te zajęcia dostarczają im duchowych przeżyć tutaj, w kaplicy. Wszyscy katolicy, kochający Matkę Bożą, modlą sie na różańcu. Spotkanie rozpoczynamy krótką modlitwą „Zdrowaś Maryjo…”. Następnie jedna z Sióstr opowiada dzieciom o życiu św. Katarzyny Labouré, wykorzystując metody odpowiednie do wieku słuchaczy. Mówi o miłości Katarzyny do Maryi, o obraniu sobie Jej na swoją Matkę, o bliskiej relacji Katarzyny do Pana Jezusa, która rozpoczęła się już w okresie przystąpienia do I Komunii św.

Następnie, przy pomocy wolontariuszy, każde dziecko wykonuje własnoręcznie różaniec. Kapłan ze Zgromadzenia Misji wyjaśnia dzieciom, jak należy modlić się na różańcu, pokazując ilustracje z poszczególnymi tajemnicami różańcowymi, które mają pomóc w poznaniu życia Jezusa. W modlitwie tej, nie chodzi bowiem jedynie o odmawianie „Zdrowaś Maryjo”, ale o rozważanie życia Jezusa i Maryi.

Chapel Team&Children (1)Po zakończonych zajęciach grupa idzie do kaplicy, by razem z innymi pielgrzymami uczestniczyć w modlitwie różańcowej. Każdą dziesiątkę prowadzi dwójka dzieci razem z księdzem. Na koniec modlitwy przynoszą do ołtarza świecę i przez chwilę zatrzymują się na adoracji: to Maryja prowadzi nas do Jezusa. Dzieci lubią te chwile, gdy mogą być blisko Jezusa w Najświętszym Sakramencie. To dla nich naprawdę szczególny czas, jakiego nie doświadczyły nigdy przedtem. Spotkanie kończy otrzymanie przez dzieci z rąk kapłana Cudownego Medalika.

Grupy przychodzące do kaplicy są bardzo różne – co do liczebności i zainteresowań. Są to niekiedy po prostu rodzice z dziećmi, a czasem i grupy 100-osobowe. Są dzieci rozpoczynające dopiero naukę katechizmu, przygotowujące się do I Komunii św., młodzież przed Bierzmowaniem, grupy odprawiające rekolekcje, ministranci, członkowie różnych ruchów. Przychodzący z nauczycielami uczniowie poznają ważne dla chrześcijaństwa miejsca.

Obecność dzieci napełnia Kaplicę młodością i żywotnością pełną nadziei. Św. Katarzyna została przyprowadzona w nocy do Kaplicy właśnie przez dziecko. Czyż nie możemy powiedzieć, że i dzisiaj Najświętsza Maryja Panna posługuje się dziećmi, aby przyprowadzać dorosłych „do stóp ołtarza”?