MIĘDZYNARODOWE CENTRUM MISYJNE (C.I.M.)

Foto 2 Centro Missionario

 “Zgromadzenie jest misyjne ze swej natury.” K.25

Utworzone po Konwencie Generalnym 1969 i w odpowiedzi na dyrektywy Soboru Watykańskiego II, Międzynarodowe Centrum Misyjne (C.I.M.) w Paryżu zapewnia Siostrom, które usłyszały wezwanie do udania się na misje Ad Gentes, czas i miejsce na przygotowanie się do takich misji, w posłuszeństwie Zgromadzeniu, które na nie posyła.

Szczególne zadanie C.I.M. sprawia, że oferowana w nim formacja ściśle wiąże się z powołaniem i duchem Zgromadzenia. Centrum jest również miejscem duchowego i wspólnotowego wsparcia dla Sióstr, które już są na misjach.

W roku 2004, po zatwierdzeniu Statutów Quasi-Prowincji, Międzynarodowe Centrum Misyjne otrzymało status wspólnoty lokalnej. Wspólnotę C.I.M. tworzą:

1. grupa Sióstr (obecnie w liczbie 6), których zadaniem jest przyjmowanie i towarzyszenie Siostrom misjonarkom; jest to Wspólnota międzynarodowa, wielokulturowa, co sprawia, że sama w sobie jest już formacyjna;

2. Siostry z różnych krajów, które przygotowują się bezpośrednio do wyjazdu na misje Ad Gentes; należą one do Wspólnoty C.I.M., realizując specjalny program, zgodnie z Planem Formacji zatwierdzonym przez Radę Generalną; jest on czymś więcej, niż tylko programem szkoleniowym – jego celem jest zapewnienie każdej z Sióstr wsparcia na drodze stawania się misjonarką, w nowym środowisku, które na nią czeka.

Foto 1 Centro missionarioCzas przygotowania daje każdej misjonarce okazję do:

1. doświadczenia życia w międzynarodowej wspólnocie, które uczy szacunku dla innych kultur;

2. realizacji dostosowanego do indywidualnych potrzeb programu, pozwalającego na integrację wewnętrzną w wymiarze ludzkim, chrześcijańskim, wincentyńskim i misyjnym;

3. formacji biblijnej, teologicznej i duszpasterskiej; pogłębienia więzi z Kościołem i Zgromadzeniem (korzystając z oferty wyspecjalizowanych instytucji w Paryżu i Francji);

4. umocnienia w życiu duchowym i powołaniu Siostry Miłosierdzia; zaczerpnięcia z bogactwa Domu Macierzystego jako miejsca kulturowego, duchowego, maryjnego i wincentyńskiego dziedzictwa oraz misyjnej tradycji Zgromadzenia.

Takie podejście do formacji w C.I.M. skierowane jest ku przyszłości: kiedy Siostra dowiaduje się od Przełożonej Generalnej, gdzie będzie posłana na misje, rozpoczyna studium kulturowe, religijne, społeczne i polityczne danego kraju, zapoznaje się z rzeczywistością Prowincji, do której się uda i – jeśli to konieczne – rozpoczyna naukę miejscowego języka.

Nowe zadania, nowe wyzwania misji sprawiają, że patrzymy w przyszłość z optymizmem. Kryzys powołań i sekularyzacja Europy Zachodniej spotyka się z dynamizmem Prowincji Afryki, Azji, Ameryki Łacińskiej i Europy Wschodniej. W ciągu ostatnich 6 lat przez Centrum przeszły 52 Siostry pochodzące z Polski, Hiszpanii, Wietnamu, Indii, Brazylii, Nigerii, Libanu, Portugalii, Urugwaju i Kolumbii. Czterdzieści pięć z tych Sióstr zostało posłanych do innych Prowincji.

„W Słowie Bożym pojawia się nieustannie ten dynamizm «wyjścia», jaki Bóg pragnie wzbudzić w wierzących. Abraham przyjął wezwanie do wyruszenia do nowej ziemi (por. Rdz 12, 2-3). Mojżesz usłyszał Boże wezwanie: «Idź przeto teraz, oto posyłam cię» (Wj 3, 10) i wyprowadził lud do Ziemi Obiecanej (por. Wj 3, 17). Do Jeremiasza powiedział: «pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę» (Jr 1, 7). Dzisiaj w Jezusowym «idźcie» są nieustannie obecne nowe scenariusze i wyzwania misji ewangelizacyjnej Kościoła. Wszyscy jesteśmy wezwani do tego misyjnego «wyjścia». Każdy chrześcijanin i każda wspólnota winni rozeznać, jaką drogą powinni kroczyć zgodnie z wezwaniem Pana, jednak wszyscy jesteśmy zaproszeni do przyjęcia tego wezwania: wyjścia z własnej wygody i zdobycia się na odwagę, by dotrzeć na wszystkie peryferie potrzebujące światła Ewangelii.” (Evangelii Gaudium, 20)