Konwent Generalny

GA_Logo_PL Rekolekcje: 5-13 maja

Konwent: 15 maja – 12 czerwca

Konwent Generalny 2015 – Aktualności

Konwenty w Zgromadzeniu

Sześć miesięcy po śmierci Świętej Ludwiki, a na miesiąc przed swoją śmiercią, 27 sierpnia 1660 Święty Wincenty zwołał w Paryżu spotkanie, które można by nazwać pierwszym „Konwentem”, celem ustanowienia „Urzędniczek”, to znaczy aktualnych Radnych. Był to bez wątpienia specyficzny Konwent, jeśli oceniamy go z dzisiejszego punktu widzenia. Mimo to, Zgromadzenie uważa to spotkanie za początek.

Holy_SpiritKonwenty odbywają się co 6 lat. Jest to odcinek czasu, jaki Zgromadzenie uważa za odpowiedni, by odnowić skład Zarządu Generalnego, by zastanowić się nad konsekwencjami głębokich i szybkich przemian w naszej epoce i przyjrzeć się sposobowi przeżywania naszego charyzmatu i misji służby Ubogim.

Wszystkie Siostry w Zgromadzeniu są odpowiedzialne za wierność charyzmatowi i żywotność apostolskiej misji. Mogą realizować tę współodpowiedzialność właśnie w chwili Konwentów. Wychodzą wtedy poza wąski krąg swojej wspólnoty i swojej służby i biorą udział w troskach całego Zgromadzenia, czując się aktywnymi członkiniami, solidarnymi z całym ciałem, wzmacniającymi swą przynależność do Zgromadzenia i jego międzynarodowego wymiaru.

Konwenty są narzędziami w służbie Ducha, który przemienia. Wymaga to tego, by Siostry otwarły się na postawę nawrócenia, modlitwy, dialogu i otwartości, udziału i wolności. Konwenty trzeba uważać za czas przejścia Boga, za czas łaski niosący nadzieję, czas ożywienia, świeżego oddechu Zgromadzenia.

Ks. Javier Alvarez CM

(Echo Zgromadzenia, wrzesień-październik 2006)