“Laudato Si”

Encyklika “Laudato Si” mówi o mistycznym i sakramentalnym związku całej przyrody ożywionej i wszystkich istot żywych z Bogiem. Poniżej zamieszczamy wybrane zdania z dokumentu, zilustrowane obrazami.

Wszechświat rozwija się w Bogu, który go całkowicie wypełnia. Istnieje zatem misterium, które trzeba podziwiać w liściu, w ścieżce, w rosie, w twarzy ubogiego. (233)

 FocusOn072015_1
 FocusOn072015_2 Mistyk doświadcza wewnętrznej więzi, jaka istnieje między Bogiem a wszystkimi bytami, i w ten sposób « odczuwa, że Bóg jest dla niego wszystkim ». (234)
 FocusOn072015_3 Jeśli [mistyk] podziwia wspaniałość góry, nie może tej wspaniałości oddzielić od Boga i dostrzega, że przeżywany przez n iego podziw musi być odnoszony do Pana. (234)

Pan na szczycie tajemnicy Wcielenia chciał dotrzeć do naszej intymności poprzez fragment materii. (236)

 FocusOn072015_4
 FocusOn072015_5 Eucharystia jednoczy niebo i ziemię, obejmuje i przenika całe stworzenie. (236)

Ideałem nie jest tylko przejście ze świata zewnętrznego do wewnętrznego, by odkryć działanie Boga w duszy, ale także wyjście na spotkanie z Nim we wszystkim. (233)

 FocusOn072015_6
 FocusOn072015_7 Dla doświadczenia chrześcijańskiego wszystkie stworzenia materialnego wszechświata odnajdują swój prawdziwy sens w Słowie Wcielonym, ponieważ Syn Boży w swojej osobie przyjął materialny wszechświat, w który wprowadził zalążek ostatecznej transformacji. (235)
 FocusOn072015_8 W Eucharystii już zrealizowana jest pełnia. Stanowi ona centrum życia wszechświata, centrum wypełnione miłością i niewyczerpanym życiem. (236)

Eucharystia jest także źródłem światła i motywacji dla naszych niepokojów o środowisko i ukierunkowuje nas, byśmy byli opiekunami całego stworzenia. (236)

 FocusOn072015_9

W ten sposób dzień odpoczynku, którego centrum stanowi Eucharystia, rzuca swoje światło na cały tydzień i sprawia, że opieka nad naturą i ubogimi staje się naszym osobistym zadaniem. (237)

FocusOn972015_10