Refleksja apostolska z św. Wincentym a Paulo

<p style=”text-align: center;”><span style=”text-decoration: underline;”><strong><a href=”http://filles-de-la-charite.org/download/34963/”>POBIERZ W WERSJI PDF</a></strong></span></p>

<p style=”text-align: justify;”>W Statutach Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia czytamy: “Wspólnotowa refleksja apostolska dotycząca wydarzeń i sytuacji wpływających na służbę Ubogim, pozwala Siostrom lepiej poznać zamiary Boga względem nich”. (S.11) Pozwólmy, by słowa św. Wincentego wlały w nas odwagę pójścia dalej w odkrywaniu nowych sposobów służenia; byśmy mogli spotkać Chrystusa w Ubogich, wykluczonych i zmarginalizowanych. Poprzez refleksję apostolską rozeznawajmy, co powinniśmy czynić, by być jeszcze bliżej naszych braci i sióstr, naprawdę ubogich.</p>

 

<table>

<tbody>

<tr>

<td width=”400″> <a href=”http://filles-de-la-charite.org/wp-content/uploads/2014/10/Focus_09.2016_1.jpg”><img class=” wp-image-34851 aligncenter” src=”http://filles-de-la-charite.org/wp-content/uploads/2014/10/Focus_09.2016_1-300×235.jpg” alt=”Focus_09.2016_1″ width=”400″ height=”256″ /></a></td>

<td width=”500″>

<p style=”text-align: justify;”><strong>Rozważanie: </strong>Wincenty usłyszał głos Chrystusa w cierpiącym człowieczeństwie Ubogich, wśród ludzi głodnych chleba i słowa. Widząc Ubogich odnalazł Chrystusa. Widział Chrystusa w <em>„drugim”</em>.</p>

<p style=”text-align: justify;”><strong>Św. Wincenty mówi: </strong>„<em>Spójrzmy na Syna Bożego! O, jakież miłosierne serce! Jakiż płomień miłości!… Czy jest miłość taka jak ta? Któż potrafiłby kochać w sposób tak wybitny? Tylko Pan Nasz…” </em>(tłumaczenie Reguł Wspólnych Zgromadzenia Misji, 30.05.1659)</p>

<p style=”text-align: justify;”><strong>Modlitwa</strong>: O mój Zbawicielu i mój Boże, udziel nam łaski patrzenia na te sprawy Twoim wzrokiem!</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td width=”400″> <a href=”http://filles-de-la-charite.org/wp-content/uploads/2014/10/Focus_09.2016_2.jpg”><img class=”wp-image-34852 aligncenter” src=”http://filles-de-la-charite.org/wp-content/uploads/2014/10/Focus_09.2016_2-300×231.jpg” alt=”Focus_09.2016_2″ width=”400″ height=”246″ /></a></td>

<td width=”500″>&nbsp;

<p style=”text-align: justify;”><strong>Rozważanie: </strong>Dla Świętego Miłosierdzia Wcielenie jest źródłem nowej relacji pomiędzy Chrystusem i człowiekiem, pewnym rodzajem niezbędnego porywu…</p>

<p style=”text-align: justify;”><strong>Św. Wincenty mówi: </strong>„…<em>czy gdybyśmy mieli chociaż trochę tej miłości, moglibyśmy stać z założonymi rękoma? Czy pozwolilibyśmy zginąć tym, którym moglibyśmy pomóc? O! Nie! Miłość nie może być bezczynna. Przynagla nas do ratowania i  pocieszania drugich.” </em>(tłumaczenie Reguł Wspólnych Zgromadzenia Misji, 30.05.1659)</p>

<p style=”text-align: justify;”><strong>Modlitwa</strong>: O Boże, wejrzyj na nas i pomóż trwać w Chrystusie, kochać, służyć i żyć blisko najuboższych, abyśmy razem szli na peryferie świata.</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td width=”400″> <a href=”http://filles-de-la-charite.org/wp-content/uploads/2014/10/Focus_09.2016_3.png”><img class=”wp-image-34853 aligncenter” src=”http://filles-de-la-charite.org/wp-content/uploads/2014/10/Focus_09.2016_3-223×300.png” alt=”Focus_09.2016_3″ width=”400″ height=”424″ /></a></td>

<td width=”500″>&nbsp;

<p style=”text-align: justify;”><strong>Rozważanie: </strong>Miłując Chrystusa, dzięki przylgnięciu do Niego jesteśmy przez Niego kształtowani, aby następnie móc kochać, jak On – Ewangelizator Ubogich.</p>

<p style=”text-align: justify;”><strong>Św. Wincenty mówi: </strong><em>„Bóg kocha Ubogich i w konsekwencji, kocha tych, którzy kochają Ubogich, bowiem gdy prawdziwie kogoś kochamy darzymy uczuciem jego przyjaciół i jego sługi. …Przez to mamy nadzieję, że przez miłość do nich, Bóg umiłuje nas.” (Konferencja do Księży Misjonarzy, 01.1657)</em></p>

<p style=”text-align: justify;”><strong>Modlitwa</strong>: <em>„O Zbawicielu dusz naszych …wyryj w naszych sercach miłość, byśmy mogli ki</em><em>edyś pójść i połączyć się z tym pięknym Zgromadzeniem Miłości, które jest w niebie…</em> <em>Udziel im łaski, o Panie, aby były napełnione miłością do Ciebie, do bliźnich i do siebie nawzajem.”</em> (św. Wincenty, 4.03.1658)</p>

<strong> </strong></td>

</tr>

</tbody>

</table>

&nbsp;

<table>

<tbody>

<tr>

<td style=”text-align: justify;” width=”700″><strong>Czy Ubodzy są obecni w naszej modlitwie? Czy przywołujemy w pamięci ich twarze, sytuacje, potrzeby?</strong></td>

</tr>

<tr>

<td style=”text-align: justify;” width=”700″><strong>Gdyby Wincenty żył dzisiaj, w jaki sposób odczytywałby współczesną sytuację w świetle życia Chrystusa, którego naśladował? Jak odpowiadałby na nowe sytuacje, z którymi my się dziś konfrontujemy? Jakich wyborów dokonujemy my sami?</strong></td>

</tr>

<tr>

<td width=”700″>Teksty zaadaptowane z <em>Refleksji Jubileuszowej nr 2</em> na 350. rocznicę śmierci św. Wincentego i św. Ludwiki: <em>Duchowość Wincentyńska – Spotkanie z Chrystusem w Ubogich, </em>Ks. Ligi Mezzadri CM</td>

</tr>

</tbody>

</table>