Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia: Córki Kościoła Powszechnego

Podczas swojej pierwszej Audiencji Generalnej w dniu 16 marca 2013 r. Papież Franciszek oświadczył:
“Jakże chciałbym Kościoła ubogiego i dla ubogich!”

image-7

Księga, która nadaje kształt życiu Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia – jego Konstytucje – pokazuje, w jaki sposób możemy wcielić to życzenie Papieża:
• Konstytucja 1a: Siostry Miłosierdzia tworzą Zgromadzenie uznane przez Kościół pod nazwą: Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia świętego Wincentego a Paulo, Służebnic Ubogich. Zgromadzenie uczestniczy w jego powszechnej Misji Zbawienia, zgodnie z charyzmatem swoich Założycieli, świętego Wincentego a Paulo i świętej Ludwiki de Marillac.
• Konstytucja 1d: W diecezjach, [Zgromadzenie] zgodnie z właściwym sobie duchem, bierze udział w duszpasterstwie określonym przez Ordynariusza miejsca oraz w życiu Kościoła lokalnego.

Siostry Miłosierdzia wypełniają swoją misję pozostając w świecie, złączone wspólnym wezwaniem, przez które czują się zaproszone, by służyć Ubogim w imieniu Chrystusa i naśladując Go! Przywołując słowa św. Wincentego, to Bóg „chciał mieć to Zgromadzenie, składające się z dziewcząt z różnych krajów i aby wszystkie miały tylko jedno serce!” (Konferencja z 13.02.1646, „O zamiłowaniu powołania i posłudze ubogim”).

Każda wspólnota lokalna w różnoraki sposób może dawać świadectwo o spotkaniu Zmartwychwstałego Pana, ubogacając się wzajemnie w wierze, poprzez nawiązywanie braterskich relacji, wypełniając powierzoną sobie misję. Każdego dnia możemy doświadczać działania Ducha Świętego w podejmowaniu nowych inicjatyw i żyjąc razem, zachowując jednocześnie osobistą wolność i autonomię.

KAZAKHSTAN / ASTANA-LAT 15/00189 Renovation of the house for the Sisters of Mercy "Sestry Miloserdiya" in Shortandy (new roof): Singing together

Podobnie jak Chrystus, co jakiś czas zatrzymujemy się w drodze, którą idziemy, by odnowić siły, gdyż jest tak wiele rzeczy, które mogą utrudniać nam codzienną wędrówkę.

Święci Założyciele nauczyli nas, że naszym sposobem obecności ma być służba, pełniona we współpracy z innymi. Solidarność buduje przyszłość i pozwala na udzielenie adekwatnej odpowiedzi na rzeczywiste potrzeby tak wielu osób zmarginalizowanych.

Pytanie Pana : « Co chcesz, abym ci uczynił? » sprawia, że w pokorze stajemy obok tych, którzy poszukują swego najgłębszego pragnienia.

Więcej o dziełach Zgromadzenia można dowiedzieć się na stronach:
http://www.daughtersips.org
https://www.projets-rosalie.com
które dają jednocześnie możliwość konkretnego udziału w podejmowanych przez nas projektach. Dziękujemy!

S. Valérie SM,
Prowincja Belgia-Francja-Szwajcaria