SIOSTRY MIŁOSIERDZIA Z PROWINCJI POŁUDNIOWYCH INDII

Różne formy współpracy w Rodzinie Wincentyńskiej w latach 2015 – 2016.

01.2016 South India [1]Rok Współpracy Rodziny Wincentyńskiej ogłoszony przez Przełożonego Generalnego O. Gregory Gay’a CM w krótkim czasie postąpił o kilka znaczących kroków naprzód. Mieliśmy w tym czasie spotkanie Rodziny Wincentyńskiej na poziomie narodowym w Mysore (Południowe Indie) w lutym 2015 r. Był na nim obecny i przewodniczył mu sam O. Gregory. W spotkaniu wzięło udział 110 osób – przedstawicieli różnych gałęzi Rodziny Wincentyńskiej. Dzięki wymianie doświadczeń możemy przybliżyć się do Ubogich i być bardziej wiernymi naszemu charyzmatowi.

01.2016 South India [2]W Południowych Indiach Rodzina Wincentyńska narodziła się w 2004 r. Od samego początku można było zauważyć jej dynamiczny wzrost. Początkowo było to niewielkie grono osób. Obecnie jest to 13 różnych Stowarzyszeń, poznających się nawzajem i współpracujących w coraz lepszy sposób. Co roku spotykamy się, aby celebrować nasz charyzmat wincentyński, uczcić naszych Świętych i dzielić się życiowymi doświadczeniami – jak w rodzinie, aby lepiej współpracować i trwać w komunii. Jesteśmy jednak świadomi, że naszej współpracy wciąż jeszcze czegoś brakuje, dlatego pracujemy intensywnie nad jej ulepszeniem i mamy nadzieję, że razem możemy wiele osiągnąć.

01.2016 South India [3]Działania, jakie podejmują Siostry Miłosierdzia w ramach współpracy to m. in.:

  1. Opieka nad nosicielami wirusa HIV – we współpracy z Wincentyńskim Stowarzyszeniem Kapłanów (VC) z Centrum Rekolekcyjnego w Muringoor, Kerala. Wiele osób dorosłych i dzieci uzyskuje pomoc dzięki opiece Sióstr.
  2. W 2004 r. rozpoczęłyśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Św. Wincentego a Paulo w Hospicjum dla chorych na AIDS w Mumbai. Jest to najlepsza tego typu instytucja w Mumbai, mogąca pomieścić jednorazowo 100 chorych.
  3. 01.2016 South India [5]Prowadzimy 5-dniowe seminaria z duchowości wincentyńskiej. Biorą w nich udział członkowie różnych gałęzi Rodziny Wincentyńskiej. Ponadto dnia 20 września br. w naszym Domu Pro
    wicjanym w
    Bangalore odbyło się seminarium na temat współpracy. Wzięło w nim udział 40 osób.
  4. Tegoroczne obchody związane ze Światowym Dniem Walki z AIDS [obchodzonym 1 grudnia – przyp. tłum.] urządziłyśmy wspólnie z Konferencją Św. Wincentego dnia 5 grudnia w Trombay, Maharashtra. Zorganizowany został obóz uświadamiający, a dla chętnych dostępne były darmowe badania.

01.2016 South India [4]W tym roku przy czterech parafiach założone zostały także nowe grupy należące do Stowarzyszenia Św. Wincentego a Paulo. Jak do tej pory funkcjonują dobrze. Rodzina Wincentyńska “zaadoptowała” także wiele miejscowości, których mieszkańców odwiedza, dostarczając im tego, czego najbardziej potrzebują. Jako Siostry Miłosierdzia uczestniczymy w tym dziele poprzez nauczanie dzieci, rozprowadzanie żywności czy dawanie schronienia.