Nowa Wspólnota bł. S. Lindalvy Justo de Oliveira

[Prowincja Amazonii – Brazylia] Dnia 3 marca 2013 r., w mieście Iracema (brazylijski stan Roraima) narodziła się nowa Wspólnota, a za jej patronkę obrano bł. S. Lindalvę Justo de Oliveira. Przez sześć ostatnich lat Siostry Miłosierdzia udawały się do tego miasta z różnoraką posługą, jednak aby podejmowana ewangelizacja stała się skuteczniejsza, potrzebne było osiedlenie się tam na stale. W tym celu biskup Roque Paloschi, Ordynariusz Diecezji Roraima, wynajął dom, w którym zamieszkały Siostry. Misja umacnia się dzięki współpracy z różnymi grupami duszpasterskimi, przy położeniu szczególnego nacisku na szkolenie liderów grup, wizyty w domach oraz pracę z migrantami.

   

Otwarcie nowego Domu stało się kamieniem milowym w posłudze Sióstr, które z radością i misyjnym zapałem weszły w nowe doświadczenie. Pragnęły przez to odpowiedzieć na wołanie Ubogich oraz wezwanie, aby „pójść dalej, poza to, co już zostało zrobione”, a także aby „służyć wychodząc i powracając z pomysłowością i odwagą, ukazując w ten sposób miłość Boga do Ubogich” (Dok. Międzykonwentowy, str. 13). W ten sposób Bóg, który słyszy wołanie swego ludu, pisze „historię miłości”.

Nowa fundacja pragnie być mocnym wezwaniem do misyjnego zaangażowania w Amazonii i do solidarności z Ubogimi tego ogromnego regionu. Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia, pod natchnieniem Ducha Świętego i umocnione matczyną miłością Maryi, „postawiło swój namiot w Iracema”, odpowiadając na pilne wezwanie Konwentu Generalnego 2009, „pozwalając, by przemieniał nas Duch Święty, źródło proroctwa i nadziei”.

Niech Maryja, Najświętsza w owocności swego milczenia i w wierności poddania się Bogu, zawsze pomaga nam spełniać wolę Ojca.

S. Maria Cristina Cardoso da Silva

Siostra Miłosierdzia

     
Views: 4 710