Ojciec Fernando Quintano -były Dyrektor Generalny – Dar od Boga dla Kościoła

[Hiszpania] 25 września 2019 roku. Wspomnienie o Ojcu Fernando Quintano, C. M. podczas Mszy Pogrzebowej w Kościele Parafialnym Matki Bożej od Cudownego Medalika – Madryt.

Bracia, zbieramy się dzisiaj w tej świątyni, aby świętować Zmartwychwstanie Chrystusa, aby dziękować za dar życia Ojca Fernando Quintano, Kapłana Zgromadzenia Misji, aby również modlić się za niego, chociaż jesteśmy pewni, że cieszy się już chwałą Pana.

Ojciec Fernando Quintano był darem od Boga dla Kościoła, dla Zgromadzenia Misji, dla Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, dla Ubogich. Dlatego dobrze jest rozpocząć Eucharystię przedstawiając kilka etapów życia Ojca Fernando.

Fernando Quintano urodził się 83 lata temu w miasteczku Burgos o nazwie Arraya de Oca. Wstąpił do Zgromadzenia Misji we wrześniu 1952 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w czerwcu 1961 roku, rok przed rozpoczęciem Soboru Watykańskiego II.

W życiu ludzkim, kapłańskim, wincentyńskim i apostolskim Ojca Fernando Quintano, podobnie jak w życiu każdego z nas, istnieje kilka etapów, które kształtują jego tożsamość i misję. Podkreślimy trzy najważniejsze z nich, które dają nam dokładniejsze wyobrażenie o jego życiu i pracy.

Pierwszy etap Ojciec Fernando rozpoczął jako misjonarz w Argentynie. Tam, w słynnym sanktuarium Matki Bożej z Lujan, „Perły Srebra”, bardzo młody Fernando Quintano tchnął nowy powiew w tradycyjne duszpasterstwo i potrafił jednoczyć ewangelizację z promocją społeczną.

Po dziesięciu latach po jego powrocie do Hiszpanii miał miejsce drugi etap. Tutaj został w pełni zaangażowany w duszpasterstwo parafialne. Praktycznie był pierwszym Proboszczem parafii Regina Mundi w Granadzie w 1976 roku. Założył podstawowe filary nauczania Soboru Watykańskiego II, aby parafia zaczęła kroczyć zgodnie z jego literą i duchem .

Trzeci etap Ojca Fernando był najdłuższy i najbardziej owocny. Był to etap „towarzyszenia, doradcy, animatora, dyrektora”. Najpierw jako Dyrektor Prowincjalny Sióstr Miłosierdzia z Prowincji Madryt – Święta Ludwika, mianowany 30 maja 1980 roku. Następnie jako Dyrektor Generalny Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia świętego Wincentego a Paulo 18 stycznia 1994 roku. Był to pierwszy hiszpański Dyrektor Generalny. Konferencje, pisma, projekty, dzieła, które tworzył tu zasługiwałyby na zebranie i publikację ze względu na ich głębię i aktualność. Na tym etapie mądry i wnikliwy Fernando Quintano jest dojrzały, rozważny, który bada znaki czasu.

Ten etap posługi został zakończony w Zgromadzeniu Misji kilkoma funkcjami: Radny Prowincjalny w 1991 i 2012 roku byłej Prowincji Madrytu oraz Przełożony w kilku wspólnotach: Granada, Burgos, Garcia de Paredes… Posługa zawsze oparta na animacji wspólnotowej i wspólnocie braterskiej.

A przede wszystkim Ojciec Fernando był człowiekiem wierzącym o głębokich przekonaniach, Kapłanem oddanym bez zastrzeżeń ewangelizacji, Kapłanem pełnym miłości do swego Zgromadzenia i charyzmatu z wyraźnym ukierunkowaniem na Ubogich i marginalizowanych.

Dziękujemy Panu Bogu za jego życie i pracę, a pośród bólu z powodu jego straty, śpiewamy Alleluja radości i nadziei, ponieważ wierzymy, jak często głosił, nauczał i świadczył, w zwycięstwo Chrystusa Zmartwychwstałego.

Ks. Celestino Fernandez, C. M.

Views: 2 456