Rekolekcje przed Konwentem – tematy konferencji

GA_News_0405_1W dniach od 5 do 13 maja w Domu Macierzystym w Paryżu będą miały miejsce rekolekcje dla uczestniczek Konwentu Generalnego. Poniżej publikujemy tematy konferencji rekolekcyjnych. Dzięki temu możemy łączyć się w refleksji i modlitwie z naszymi Siostrami, zgromadzonymi na „ćwiczeniach duchownych”.

Konferencja wprowadzająca w rekolekcje – wtorek 5 maja (wieczorem)

  • Dla nowego zapału misyjnego, przyjmijmy Ewangelię!

„Mam upodobanie tylko w Jezusie Chrystusie!” (Abelly L.III, str.86)

Konferencja nr 1 – środa 6 maja

  • Dla nowego zapału misyjnego, podejmijmy drogę Błogosławieństw! (Mt 5, 1-12)

„Tam, gdzie jest prostota, tam również spotyka się Boga.” (Święty Wincenty, Coste XI, 50)

Konferencja nr 2 – czwartek 7 maja

  • Dla nowego zapału misyjnego, przyjmijmy Ducha Świętego! (J 20, 19-23; J 16, 12-15)

„Miłość jest ogniem, który ciągle płonie.” (Święty Wincenty, Coste XI, 216)

Konferencja nr 3 – piątek 8 maja

  • Dla nowego zapału misyjnego, trwajmy z Jezusem! (J 1, 35-42)

„Taka jest moja wiara, i takie jest moje doświadczenie!” (Święty Wincenty, Coste II, 282)

Konferencja nr 4 – sobota 9 maja

  • Dla nowego zapału misyjnego, czcimy Maryję! (Łk 1, 26-38)

„Proście Najświętszą Dziewicę, aby była waszą Jedyną Matką.” (Święta Ludwika, Pisma duchowe, 823)

Konferencja nr 5 – niedziela 10 maja

  • Dla nowego zapału misyjnego, zatroszczmy się o Ubogich! (Mt 25, 31-40)

„Musicie patrzeć na Ubogich jak na waszych Mistrzów.” (Święty Wincenty, Coste X, 680)

Konferencja nr 6 – poniedziałek 11 maja

  • Dla nowego zapału misyjnego, módlmy się tak, jak nas tego nauczył Jezus! (Mt 6, 5-15)

„Modlitwa jest kazaniem, które się głosi samemu sobie.” (Święty Wincenty, Coste XI, 84)

Konferencja nr 7 – wtorek 12 maja

  • Dla nowego zapału misyjnego, ewangelizujmy na sposób Jezusa! (Łk 10, 25-37)

„Nasze powołanie jest kontynuacją Jego powołania.” (Święty Wincenty, Coste XII, 80)

Views: 7 239