Zapewnienie jakości obecności i towarzyszenia w Zakładzie Więziennym

[Prowincja Madryt Św. Ludwika – Hiszpania] Oto krótka relacja na temat ostatnich spotkań formacyjnych Duszpasterstwa Więziennego z Hiszpańską Konferencją Episkopatu i Sekretariatu Duszpasterstwa Więziennego Alcala de Henares w Madrycie.

Chociaż rok już się rozpoczął, warto jednak pamiętać o dniach szkolenia dla wolontariuszy Krajowego Duszpasterstwa Więziennego. W dniach 27-29 października 2017 r. ponad 80 wolontariuszy z całej Hiszpanii spotkało się w Madrycie, aby zastanowić się nad tematem MIŁOSIERDZIE W EWANGELIZACJI. W tej posłudze realizujemy nasze cele będąc narzędziem miłosierdzia wobec więźniów i ich rodzin. Znamy całe cierpienie i marginalizację, które znoszą, nie tylko ze strony znajomych, ale nawet samej rodziny. Tematyka prezentowanych wykładów dała nam odpowiedź na to, jak powinniśmy podejść do więźniów; jak wielkie jest znaczenie i jakość obecności. Pierwszy wykład przedstawił O.Pedro Fernándeza Alejo (Trynitarz), poświęconą tematyce “Miłosierdzie w ewangelizowaniu według papieża Franciszka”. Antonia Liviano opowiedziała o swoim doświadczeniu z “Wolontariatu dzisiaj”. Przedstawiła nam również rozwój wolontariatu na przestrzeni lat. D. Carlos Piñeyroa Sierra mówił o pasji bycia wolontariuszem. Moja konferencja dotyczyła tematu “Wolontariusz w więzieniu”, wyjaśniającego możliwości, trudności i niedogodności w środowisku penitencjarnym.

Te dni zostały zaproponowane jako wzmocnienie doświadczeń, trosk, nowych inicjatyw, poprzez spotkania grupowe i komunikację. Wszystkie z tym samym celem i pragnieniem: aby więźniowie otrzymali moc Ewangelii Jezusa, która w przyszłości pomoże im na wolności w procesie reintegracji.

Wszyscy wolontariusze zostali zaproszeni, jak co roku, na dzień szkolenia, z zasugerowanym tematem “Sztuka towarzyszenia”. Towarzyszenie jest istotną relacją między ludźmi, którzy idą razem, na poziomie wzajemnego wsparcia; jest otwarciem oczu, słuchaniem, reagowaniem na potrzeby ludzi, respektowaniem ich praw. Towarzyszenie nie polega na nadzorowaniu czy zarządzaniu, lecz na tym, aby wiedzieć jak działać, czuć i towarzyszyć.

Temat spełnił cele ciągłego procesu szkolenia, aby nadal dodawać zachęty, pobudzać do zaufania i sensu współodpowiedzialności w posłudze naszym braciom i siostrom.

12 lutego María Yela – delegatka Duszpasterstwa Więziennego diecezji Madrytu – wezwała nas do dzielenia się i dalszego rozważania naszej pracy w przyjaznej, bliskiej i braterskiej atmosferze. Przeanalizowaliśmy różne teksty książki “Jeśli życie daje nam cytryny, zróbmy lemoniadę” napisaną przez Lópeza i Costa. W swojej wykwintnej zawartości odkrywamy czynniki ryzyka, niepewności, wyuczoną bezradność, emocjonalne skutki.

Krótko mówiąc, musimy zawsze mieć na względzie, że nie można zredukować osoby tylko  do ZACHOWANIA.

Zakończyliśmy nasze spotkania dzieląc się pragnieniami, marzeniami, niepowodzeniami, staraniami, aby ta posługa była bardziej widoczna i wiarygodna każdego dnia w Zakładach Karnych i poza nimi.

Siostra M. de Cortes – Siostra Miłosierdzia

Views: 4 837