Złoty Medal dla Sióstr Miłosierdzia w Hiszpanii

[Lebrija – Prowincja Hiszpanii Południowej] Dnia 27 lutego br. Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo otrzymało Złoty Medal Miasta Lebrija. Ceremonia wręczenia nagrody upamiętniającej 100 lat służby Sióstr w Przytułku San Andrés’ odbyła się w Teatrze Juan Bernabe w Lebrija. Uroczystość poprowadziła Maria Rosa, dziennikarka Radia Lebrija.

Historię początków działalności Przytułku oraz pracujących w nim Sióstr zaprezentowano w krótkim filmie. Następnie Burmistrz Miasta Lebrija Maria José Fernandez wyjaśniła powody przyznania Siostrom złotego medalu. Rada Miasta uczyniła to w uznaniu dla służby i społecznego zaangażowania Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Pani Burmistrz przytoczyła kilka anegdot o Siostrach, również o tych, które obecnie zaangażowane są w tę posługę, a wśród nich o S. Angel Ortiz. Natomiast jedna z członkiń Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej, Maria Carmen Bellido, opowiedziała za pomocą krótkiej prezentacji niektóre momenty swego życia, w których szczególnie obecne były Siostry.

Złoty Medal Miasta Lebrija został wręczony przez panią Burmistrz Siostrze Manuela Castilla, obecnej przełożonej wspólnoty, jako reprezentantce wszystkich Sióstr, które w przeciągu ostatnich 100 lat poświęcały się służbie w Przytułku San Andrés’. W swoim podziękowaniu S. Manuela zaznaczyła, że od 23 lutego 1913 r. aż do dnia dzisiejszego „praca Sióstr polega na towarzyszeniu osobom w podeszłym wieku nie tylko poprzez troskę o ich potrzeby materialne, ale i duchowe”. Podkreśliła także ogrom pracy formacyjnej na polu formacji ludzkiej i duchowej podejmowanej przez Siostry. Wierne wincentyńskiemu charyzmatowi, Zgromadzenie zaangażowało się w posługę katechetyczną, początkowo poprzez prowadzenie grup Dzieci Maryi, a obecnie dzięki animacji Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej. „Tylko Bóg zna owoce całej tej pracy podejmowanej z miłością, poświęceniem i wytrwałością przez tak wiele Sióstr” – zauważyła S. Manuela. W sposób szczególny pragnęła podkreślić rolę pracowników i wolontariuszy Przytułku, towarzyszących Siostrom w ich codziennej pracy. Oddają oni swój czas i to, co w nich najlepszego, z miłością i radością służąc podopiecznym.

„Niech Najświętsza Maryja Panna od Cudownego Medalika pomaga Zgromadzeniu w kontynuowaniu służby w mieście Lebrija w nadchodzących latach poprzez działalność Przytułku  San Andrés’. Niech wzbudzi w sercach młodzieży tego miasta powołanie do życia konsekrowanego, oddanego Bogu na służbę najuboższym w charyzmacie wincentyńskim. Możemy być pewni, że w ten sposób znajdą oni nie tylko miejsce do pełnienia ważnej posługi społecznej, ale również własne szczęście”.

Dwóch pracowników Przytułku wręczyło S. Manueli przepiękny bukiet kwiatów jako wyraz przywiązania i gratulacji od całego personelu Centrum. Ceremonię zakończyło odegranie hymnów Andaluzji i Hiszpanii, wykonanych przez miejscową Orkiestrę im. św. Cecylii.

Views: 4 456