Nie przyjedzie już nigdy do Genewy…

S. Germaine Price, przedstawicielka Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Organizacji Narodów Zjednoczonych, dzieli się poniższymi informacjami o działalności ONZ w Genewie:

[ONZ-NGO] W ostatnich dniach, w wieku 95 lat zmarł Stéphane Hessel. Zakończył swoją „walkę” i nie przyjedzie już nigdy do Genewy, co czynił do tej pory regularnie, uczestnicząc w posiedzeniach Rady Praw Człowieka.

Stéphane Hessel, który podczas II Wojny Światowej przeżył tortury i pobyt w obozach koncentracyjnych w Buchenwaldzie i Dorze, należał do ścisłego grona twórców Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 r. Był dosłownie „poślubiony” tej sprawie, niestrudzenie poświęcając całe swoje życie promocji i obronie praw człowieka na świecie.

Napisany przez siebie esej: „Czas oburzenia!”, Hessel skierował do sumień wszystkich ludzi i wezwał cały świat, a zwłaszcza młodzież, do przeciwstawienia się dyskryminacji, nierówności i obojętności. Do ostatnich swoich dni popierał ważne i niepopularne inicjatywy dotyczące migracji i rasizmu.

Kiedy przyjeżdżał na posiedzenia Rady Praw Człowieka trzy razy w roku, mieliśmy możliwość spotkania się z nim, rozmowy i posłuchania go. Pamiętam dwa tematy, do których wciąż powracał: pouczać innych o prawach człowieka i bronić tych praw, bronić… jeszcze raz bronić….; nie ustępować w żądaniach stosowania w pierwszej kolejności zasad wynikających z obrony praw człowieka, zanim zastosuje się inne rozwiązania.

„Stéphane Hessel był wielką postacią na polu obrony praw człowieka”, powiedziała Navanethem Pillay, Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka.

ŻEGNAMY CIĘ, Stéphane Hessel i DZIĘKUJEMY!

Genewa, 1 marca 2013.

S. Monique JAVOUHEY SM 

Więcej informacji o działalności Sióstr Miłosierdzia przy ONZ na stronie: www.cmdcngo.org

Views: 4 133