Moje powołanie

“Miłość Jezusa Ukrzyżowanego przynagla nas”

Porównałam oddanie mojego życia Bogu do obrazu zawarcia małżeństwa. Po wstąpieniu do Zgromadzenia odkryłam zarówno cudowną, jak i trudną rzeczywistość wspólnoty. Na przykład: kontemplacyjny charakter naszego powołania jest wspaniale ugruntowany. To jak ukryta, lecz żywotna krew, płynąca w naszych nieskończenie różnorodnych czynnościach. A służba niekiedy może przysparzać przeróżne trudności. Ale odkryłam, że “Miłość Jezusa Ukrzyżowanego, która przynagla nas” jest czymś więcej niż tylko napisem na naszej pieczęci Zgromadzenia. Nasz duch płynie z miłości Jezusa, który w przypowieści z Ewangelii św. Mateusza w rozdziale 25 o Sądzie Ostatecznym, wyraźnie obiecuje spotkać się z nami w ubogich.

Często podsumowujemy naszego ducha słowami: “Oddane Bogu we wspólnocie dla służenia Chrystusowi w Ubogich”. Życie naszym duchem to troska o równowagę między modlitwą, służbą a odpoczynkiem . W niektóre dni, w moim życiu, ta równowaga jest trochę zachwiana, ale dzięki Siostrom ze wspólnoty, nie na długo. Tam, gdzie panuje miłość i miłosierdzie, tam jest Bóg!

Siostra Honor Remes, Siostra Miłosierdzia Prowincja Św. Ludwiki- USA (http://daughters-of-charity.com/sister-honoras-story)