Siostry mówią…

Siostra Miłosierdzia? Dlaczego nie?

Szukałam swojego Ukochanego a znalazłam Go w tym, od czego uciekałam – na krzyżu…cierpiącego z miłości dla mnie. To On pokazał mi, co to znaczy prawdziwie kochać. Do głębi dotknął mojego serca Swoim miłosierdziem. Cóż mogłam dać Jemu, jeśli nie swoje serce, swoje życie?

Chcę być blisko Niego, razem z Nim; z Tym, który zawsze jest obecny w każdym człowieku, a szczególnie w Ubogim i cierpiącym.

S. Tatiana, siostra seminarzystka

Świadectwo s.Vitoriny – 50 lat powołania

Jestem wdzięczna za to, że urodziłam się w chrześcijańskiej rodzinie, która zawsze wspierała mnie w moim powołaniu. Od początku moi rodzice dawali mi siłę i zachętę, by służyć Bogu i kochać Go ponad wszystko. Świętowanie moich 50 lat życia poświęconego dla Pana jest rzeczywiście wielkim błogosławieństwem. Przez te lata Bóg wspierał mnie w wielu momentach poprzez doświadczenie Jego obecności jako Ojca. Będąc Siostrą Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, Służebnicą Ubogich, rozsiewam radość wśród wszystkich współpracowników, którzy wraz z Siostrami sprawiają, że nasz dom jest zakątkiem nieba, gdzie ludzie starsi są objęci czułą opieką i gdzie mogą doświadczyć miłosiernej Miłości Boga. Jaka szczęśliwa jestem! Uszczęśliwiając innych!

S.Vitorina Silvestre, Wspólnota w Alenquer – Portugalia