Moje powołanie

„Cóż oddam Panu za wszystko co mi wyświadczył”?Ps 116

Przede wszystkim chciałabym podziękować Bogu za powołanie mnie do istnienia, za powołanie mnie do życia chrześcijańskiego i powołanie do życia konsekrowanego. Szczególnie składam milion razy dzięki Bogu i mojej rodzinie za to, że nie odmówiła mi realizacji mojego marzenia, które się spełniło, oraz mojej zakonnej rodzinie, która od chwili wyrażenia mojego pragnienia bycia Siostra Miłosierdzia przyjęła mnie, bym mogła wypełnić moje szczególne powołanie służenia Chrystusowi w osobie Ubogich.

Dziękuję wszystkim Siostrom Miłosierdzia, które przyczyniły się do mojej formacji bezpośrednio lub pośrednio, nieoficjalnie i faktycznie.

Świętowanie swojego Jubileuszu życia poświęconego Bogu oznacza dla mnie świadczenie o wierności Boga wobec mnie. Bóg jest zawsze wierny swoim obietnicom. Te 25 lat powołania nadaje również sens temu, czego się nauczyłam i będę się nadal uczyła: widzieć Chrystusa w Ubogich i Ubogich w Chrystusie. Zdałam sobie sprawę, że Chrystus jest centrum mojego życia. Nauczyłam się także radości, cierpliwości, słuchania, bezwarunkowej miłości, tolerancji, pokory, prostoty, szacunku, wzajemnego przebaczenia i wiele więcej.

Dzięki, mój Boże, za wszystko!

S. Daria Izabel E. Lipangue, Prowincja Mozambiku