Projekt na rzecz bezdomnych – Prowincja Matki Bożej Misji

[Prowincja Ameryki Południowej] Dnia 22 października 2018 roku otrzymałyśmy list od naszego Przełożonego Generalnego, który proponuje wspólną pracę jako Rodzina Wincentyńska w służbie osobom bezdomnym. Ta inicjatywa to “Sojusz Rodziny Wincentyńskiej na rzecz Bezdomnych” – Famvin Alliance. Nasza Prowincja uczestniczy w tej inicjatywie  i dlatego chcemy przedstawić dwa  projekty:pierwszy w stolicy Paragwaju w Asunción, w sąsiedztwie Sagrada Familia, który umożliwił przesiedlenie rodzin doświadczonych powodziami.

Siostra Maria Dolores i Siostra Teresita Gimenez towarzyszyły grupie 50 rodzin i dzięki ich staraniom Archidiecezja Asunción podarowała im ziemię, na której się osiedlili a SENATIVAT zatwierdziła budowę pięciu domów. Zajmujemy się zarządzaniem, przeprowadzaniem i wykonywaniem procedur. Rodziny nie tracą nadziei i troszczą się o wzajemną jedność i solidarność.

Drugi projekt ma miejsce w Puente Alto, w dzielnicy Santiago w Chile, gdzie opracowywany jest program gromadzenia funduszy i budowy dwóch centrów w “obozie” (utworzonym przez budowanie domów, nielegalnie zainstalowanych na prywatnych gruntach) w południowej części Santiago. Jesteśmy zaangażowane w dużym stopniu w zarządzanie, przeprowadzanie i realizacją procedur.

Kampania zbierania funduszy zostanie przeprowadzona wśród sześciu tysięcy rodzin i sześciuset pracowników Wincentyńskiej Sieci Edukacyjnej w Chile. Wykorzysta rozpowszechnianie filmów i współpracę młodych ludzi, którzy uczestniczyli w VIWincentyńskim Spotkaniu Studentów i którzy zobowiązali się zostać promotorami tej inicjatywy. 

W zamian za to mieszkańcy „obozu El Peñón” w dzielnicy Puente Alto w Santiago zostali zaproszeni do wzięcia udziału w organizacji grupy odpowiedzialnej za wspólnoty mieszkaniowe. Zgrupowali się w dwie komisje – w sumie 88 rodzin, w tym 44 dzieci – aby zaspokoić potrzeby swoich członków i skoordynować ich wysiłki. Pracują nad jakością życia swoich bliskich i szukają ostatecznego rozwiązania w zakresie mieszkalnictwa.

Projekt ten przewiduje wspólną pracę z dwoma komitetami i ich członkami pod względem wkładu, zarządzania i, tak aby skutecznie uwzględnić udział samych zainteresowanych.

Views: 3 552