“Byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie.”

170203 migrants 31[Dom Macierzysty, Quasi-Prowincja]  W dniach od 16 do 26 stycznia 2017 roku, w Domu Macierzystym zebrało się 69 Sióstr z 21 Prowincji i 1 Regionu Europy, by uczestniczyć w 2. Międzynarodowej Sesji dla Sióstr posługujących migrantom.

Witając przybyłe Siostry, Przełożona Generalna S. Kathleen Appler odniosła się do nieopisanego cierpienia migrantów i ofiar handlu ludźmi, zachęcając Siostry do „…słuchania i uczenia się”. „Odkrywajcie – mówiła Matka – dostępne ścieżki współczucia, by towarzyszyć osobom, których dotyczy kryzys. Oby postanowienia, które narodzą się podczas tego spotkania, sprawiły, że nasi bracia i siostry migranci nigdy nie zostaną przez nas pozostawieni samym sobie…”.

Sesję ubogaciły konferencje wygłoszone przez specjalistów, świadectwa Sióstr i migrantów, a także wymiana doświadczeń między uczestnikami. Spotkanie zakończyło się „posłaniem” przez S. Francoise Petit, Wizytatorkę Quasi Prowincji. Stwierdziła ona, że sesji towarzyszyła atmosfera zaufania, która umożliwiła jej uczestnikom swobodne i szczere dzielenie się. Zauważyła także, że przekonania, pragnienia i konkretne postanowienia będące owocem spotkania, są możliwe do spełnienia pomimo całkiem realnych przeszkód. Nasze marzenie, by pracować razem, jest teraz możliwe!

Celebracja Eucharystyczna w Cudownej Kaplicy, pod przewodnictwem Ks. Bernarda Schoepfera Dyrektora Generalnego, oficjalnie zakończyła spotkanie.

A Eucharistic Celebration in the Chapel, presided over by Fr. Bernard Schoepfer, formally closed the Encounter.

170203 migrants 4 170203 migrants 3 170203 migrants 2

Views: 7 440