Nadanie ulicy w Austrii nazwy SKAFARSTRASSE

Skafarstrasse 11[Prowincja Graz–Europa Centralna] Dnia 30 listopada 2015 r. Rada Miasta St. Pölten w Austrii podjęła uchwałę o uznaniu zasług jednej z Sióstr Miłosierdzia i nazwaniu ulicy jej nazwiskiem: Skafar-Strasse.

Skafar 2Kim była Urszula Skafar, Siostra Andrea (1893-1976)? Od roku 1912 była Siostrą Miłosierdzia należącą do Prowincji Grazu (obecnie Prowincja Graz-Europa Centralna). Całe swoje życie poświęciła służbie chorym w różnych szpitalach. W latach 1939-1946 posługiwała chorym w publicznym szpitalu w St. Pölten, stolicy kraju związkowego Dolnej Austrii, niedaleko Wiednia. Gdy zbliżał się koniec II Wojny Światowej, front przebiegał blisko St. Pölten. Strażnicy miejscowego obozu nazistowskiego, przetrzymujący węgierskich Żydów, opuścili swoje posterunki i pozostawili więźniów samym sobie. Chociaż obóz leżał w niewielkiej odległości od miasta, ukryty w lasach Viehofen, większość jego zakładników nie miała siły, aby się zeń wydostać.

St Poelten mapWśród byłych więźniów była 5-osobowa rodzina, w której ojciec był lekarzem, i której udało się zbiec do szpitala w nadziei spotkania innego znajomego lekarza, który mógłby ich ukryć do czasu nadejścia Armii Rosyjskiej. Znając grożące konsekwencje ukrywania Żydów, lekarz ten początkowo wahał się z udzieleniem pomocy, w końcu jednak przyjął rodzinę. Wszyscy musieli pozostawać w absolutnej ciszy, w niewielkim pomieszczeniu w piwnicy, ukryci za stertą skażonej szpitalnianej bielizny. Na drzwiach widniał napis: „Uwaga – niebezpieczeństwo zakażenia”. Według relacji rodziny, to S. Andrea, na prośbę lekarza, narażała najbardziej swoje życie, dostarczając rodzinie najpotrzebniejszych rzeczy do przetrwania. Jej kornet stał się znakiem nadziei na życie i wolność dla tych biednych ludzi. Po tygodniu niepokoju połączonego z troskliwą opieką, S. Andrea oznajmiła im, że mogą wyjść z ukrycia. Co za radość!

Potomek ocaleńców (wnuk) pojawił się w pewnej chwili jakby spod ziemi, aby opowiedzieć o rzeczywistości obozowej i historii uratowania rodziny, które ta zawdzięcza lekarzowi i jednej z naszych Sióstr. Ona sama nigdy o tym nie opowiadała, było to jej tajemnicą przed Bogiem, którego spotkała w Ubogich.

Skafarstrasse 2

Views: 5 512