Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

Poverty Philippines 300[UN-NGO] S. Catherine Prendergast przedstawicielka Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Organizacji Narodów Zjednoczonych, dzieli się poniższymi informacjami o działalności ONZ w Nowym Yorku:

„Cokolwiek dotyka bezpośrednio jednostki, dotyka pośrednio wszystkich. Nigdy nie stanę się tym, kim powinienem być, dopóki ty nie staniesz się tym, kim masz być. Na tym polega relacyjna struktura rzeczywistości”. Martin Luther King Jr.

W dzisiejszych czasach Rodzina Wincentyńska dotarła niemal do wszystkich zakątków ziemi. W duchu swoich Założycieli pracuje nad eliminacją ubóstwa poprzez wychodzenie naprzeciw najpilniejszym potrzebom ludzi, którzy przeżywają trudne sytuacje, a także poprzez wpływanie na zmianę struktur i systemu. Ten duch czyni nas bliskimi ideałom, które wyznawał Martin Luther King Jr., ponieważ wszyscy wierzymy w godność i wartość każdego człowieka.

Poniedziałek 17 października, w którym obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem, jest zatem dniem ważnym dla całej Rodziny Wincentyńskiej. Temat tegorocznych obchodów tego dnia brzmi: „Od poniżenia i wykluczenia do uczestnictwa: skończyć z ubóstwem we wszelkich formach”.

end poverty un

Wiemy, że przyczyny ubóstwa są liczne i wzajemnie powiązane. ONZ zwraca uwagę na konieczność spojrzenia na ubóstwo nie tylko jako na zwyczajny brak dochodu, czy tego wszystkiego, co składa się na materialny dobrobyt – aby móc w pełni zrozumieć wielowymiarowość problemu ubóstwa. Dlatego tegoroczny temat Dnia podkreśla konieczność dostrzeżenia poniżenia i wykluczenia, jakiego doświadczają ludzie ubodzy.

Przyjrzyjmy się historii i początkom obchodów tego Dnia. Jego zamysłem było uczynienie słyszalnym głosu Ubogich. W 1982 ponad 100 tys. osób zebrało się na placu Trocadero w Paryżu (gdzie w 1948 r. została podpisana Powszechna Deklaracja Praw Człowieka), aby uczcić ofiary skrajnego ubóstwa, przemocy i głodu.

Ubóstwo stanowi pogwałcenie praw człowieka. Jako członkowie Rodziny Wincentyńskiej jesteśmy wezwani do wspólnego tworzenia sprawiedliwych systemów, które reprezentowałyby potrzeby ludzi ubogich na całym świecie.

Obchody Dnia Walki z Ubóstwem to bezpośrednie nawiązanie do przyjętego  przez Narody Zjednoczone Celu Zrównoważonego Rozwoju „Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie”. I chociaż jest to tylko jeden taki dzień w roku, eliminacja ubóstwa wymaga działań podejmowanych nieustannie, dzień po dniu.

world on hands 720

Należąc do organizacji pozarządowych, różne gałęzie Rodziny Wincentyńskiej są odpowiedzialne za towarzyszenie ONZ w działaniach na rzecz zmian, które mają doprowadzić do poszanowania i wsparcia ludzi ubogich. W dużej mierze powinno to polegać na zapewnieniu udziału tych osób w decyzjach podejmowanych w ich sprawie. Nie możemy im tego zabronić. Jeśli będziemy chronić tego prawa, staniemy się rzeczywiście adwokatami, na rzecz których mamy poświęcić swoje życie, zgodnie z zamysłem św. Wincentego.

Podpisana niedawno Deklaracja Nowojorska w zakresie zaangażowania na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju zachęca nas do bycia jeszcze odważniejszymi w wysiłkach podejmowanych w walce z ubóstwem.

Co konkretnie możemy uczynić dzisiaj, aby uczestniczyć w zmniejszeniu poziomu ubóstwa?   


UN DESAPoniższy link prowadzi do strony internetowej pod nazwą: “Przezwyciężając Skrajne Ubóstwo”. Zawiera ona historie, mapy, fora dyskusyjne oraz informacje o wydarzeniach związanych z walką z ubóstwem:www.overcomingpoverty.org

śledżcie hashtagi: #EndPoverty, #GlobalGoals, #SDGs.

To zagadnienie możecie również śledzić na profilach UN DESA
na – Twitter/undesadspd
na – Facebook/undesadspd


 Więcej informacji o działalności Sióstr Miłosierdzia przy ONZ na stronie: www.cmdcngo.org

Views: 5 625