Międzynarodowy Dzień Modlitwy i Refleksji na temat Walki z Handlem Ludźmi

[ONZ-NGO] S. Catherine Prendergast, przedstawicielka Sióstr Miłosierdzia przy ONZ, dzieli się z nami następującą informacją:

8 lutego

to Międzynarodowy Dzień Modlitwy i Refleksji na temat Walki z Handlem Ludźmi 

oraz wspomnienie liturgiczne św. Józefiny Bakhity, byłej niewolnicy

Polish

W Polsce działa SIEĆ BAKHITA do spraw przeciwdziałania
i pomocy ofiarom współczesnych form niewolnictwa:

www.siecbakhita.com

Views: 6 932