Międzynarodowy Dzień Solidarności z Narodem Palestyńskim – 29 listopada

S. Germaine Price, przedstawicielka Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Organizacji Narodów Zjednoczonych, dzieli się poniższymi informacjami o działalności ONZ w Nowym Yorku: 

[ONZ-NGO] Sześćdziesiąt pięć lat temu, 29 listopada 1947 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję nr 181 o podziale Palestyny. Była to niezobowiązująca rekomendacja podziału zachodniej Palestyny (tzw. terytorium mandatowego Ligii Narodów) na dwa nowe stany: żydowski i arabski. Wprowadzenie w życie tego planu zależeć miało od zgody obu zainteresowanych stron. Rezolucja została przyjęta większością 33 głosów (wobec 12 głosów przeciw oraz 10 wstrzymujących się). 

Rezolucja nr 181 uznawała zarówno żydowską, jak i arabską rację stanu, jednak jej potencjalna wartość wiążącego dokumentu prawnego nigdy nie została wykorzystana, ponieważ nie przyjęli jej Arabowie.

29 listopada 2012 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych podwyższyło roku status Palestyny do poziomu nieczłonkowskiego państwa obserwatora ONZ. Za przyjęciem rezolucji w tej sprawie głosowała zdecydowana większość – 138 z ponad 190 państw członkowskich ONZ, przy 41 wstrzymujących się.

Przyznanie Palestynie statusu nieczłonkowskiego państwa obserwatora ONZ oznacza uznanie państwa palestyńskiego, ale tylko w strukturach tej organizacji. Dzięki temu przedstawiciele Palestyny mogą pracować w komisjach ONZ, mogą także zabierać głos, ale bez prawa do głosowania, bo Palestyna nadal nie jest członkiem ONZ.

Według Sekretarza Generalnego ONZ Ban Ki Moon, rezolucja powinna być impulsem dla nowych negocjacji pokojowych. „Uważam, że Palestyńczycy mają prawo do życia we własnym państwie, tak jak Izrael ma prawo do życia ze swoimi sąsiadami w pokoju i bezpieczeństwie” – stwierdził Ban Ki Moon.

Nie jest jednak pewne, czy wynik głosowania na forum ONZ będzie miał jakikolwiek pływ na obecny impas w podejmowanych wysiłkach pokojowych.

Więcej informacji o działalności Sióstr Miłosierdzia przy ONZ na stronie: www.cmdcngo.org 

Views: 4 049