Międzynarodowy Dzień Dziewcząt

S. Germaine Price, przedstawicielka Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Organizacji Narodów Zjednoczonych, dzieli się poniższymi informacjami o działalności ONZ w Nowym Yorku:

[ONZ-NGO] Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło dzień 11 października Międzynarodowym Dniem Dziewcząt i po raz pierwszy będzie on obchodzony w 2012 r. Będzie to dzień poświęcony prawom dziewcząt oraz specyficznym wyzwaniom, które stają przed młodymi kobietami na całym świecie. Obchody tego dnia będą również miały na celu promocję równego traktowania i równych szans dla dziewcząt.

Korzystając z tej ważnej okazji, państwa członkowskie ONZ mają po raz pierwszy wspólnie zadeklarować, iż uznają małżeństwa dzieci za pogwałcenie praw człowieka. Dziewczęta i młode kobiety tylko wówczas będą mogły urzeczywistnić swój prawdziwy potencjał, gdy światu zostaną ukazane konsekwencje zawierania małżeństw nieletnich. Aby zwiększyć świadomość poszczególnych państw i różnych sektorów społeczeństwa oraz pobudzić je do działań w obronie praw dziewcząt, podejmowane są różne inicjatywy, m.in. specjalna wystawa w siedzibie głównej ONZ na temat małżeństw dzieci, sponsorowana przez UNFPA (Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych).

     

Małżeństwa dzieci to tylko jedna z przyczyn, dla której ustanowiono Dzień Dziewcząt. Same dziewczęta mówią, że istnieją tysiące powodów, dla których ten dzień jest potrzebny.  Historia pokazuje, że nigdy nie było łatwo być młodą kobietą i – pomimo niesamowitych zmian w statusie i postrzeganiu kobiet i dziewcząt – ich losy są często skomplikowane i pełne wyzwań. Oto niektóre z nich: ograniczony dostęp do edukacji, analfabetyzm i pozbawienie dostępu do szkół, przemoc fizyczna i seksualna, brak wzorców życiowych, przymusowa praca i ograniczone możliwości zdobycia pracy, handel ludźmi, negatywny obraz w mediach, a nade wszystko nierówne traktowanie. Dziewczęta wołają o równouprawnienie we wszystkich dziedzinach. Pragną podejmować decyzje samodzielnie i mieć udział w tych, które podejmuje się w rodzinach i wspólnotach, a które mają wpływ na ich życie. Wszystkie wymienione wyżej problemy i wiele innych stanowią barierę ograniczającą pełny udział dziewcząt w funkcjonowaniu świata, w którym żyją.

Zapraszamy na strony: dayofthegirlsummit.com oraz dayofthegirl.com.

Więcej informacji o działalności Sióstr Miłosierdzia przy ONZ na stronie:www.cmdcngo.org

Views: 6 313