Międzynarodowa Sesja Odnowy Duchowej dla Sióstr od 11 do 24 lat powołania

Picture italian article[Dom Macierzysty] W dniach od 21 kwietnia do 6 maja br. uczestniczyłyśmy w Paryżu w międzynarodowej sesji odnowy duchowej i wincentyńskiej, która była dla nas przedsmakiem Pięćdziesiątnicy: 87 Sióstr Miłosierdzia z 47 krajów przybyło do Domu Macierzystego, “przywożąc” ze sobą swoją własną kulturę, środowisko, nadzieje i oczekiwania.

Był to czas nauki, pracy i spotkań zanurzonych w wincentyńskim charyzmacie. Towarzyszyli nam Księża i Siostry, pomagając pogłębić temat wiary poprzez „łamanie się chlebem” naszego chryzmatu. Rozważałyśmy następujące tematy: przynależność do Zgromadzenia, bycie kobietą, całkowite oddanie Bogu we Wspólnocie dla służenia Chrystusowi w Ubogich.

Nasza różnorodność zjednoczyła nas i przełożyła się na atmosferę pełną pokoju oraz autentycznej i radosnej siostrzanej bliskości. Podobnie jak w jerozolimski poranek Pięćdziesiątnicy mogłyśmy zrozumieć się nawzajem za pomocą słów, gestów zainteresowania i życzliwości lub nawet tylko spojrzenia czy uśmiechu.

Doświadczyłyśmy niezwykłego błogosławieństwa, które nie tylko odnowiło nas w wincentyńskim charyzmacie, ale również dało wspaniałe poczucie przynależności do Zgromadzenia, które jest obecne w każdej części świata oraz zaangażowane, aby być blisko naszych braci i sióstr w potrzebie.

Podczas pracy w grupach dzieliłyśmy się z prostotą i autentyzmem doświadczeniem wiary i służby, naszymi marzeniami i wątpliwościami. Poruszającym było usłyszeć świadectwa sióstr, które żyją w krajach nękanych przez wojny, prześladowania i ubóstwo (materialne i duchowe), w których Siostry Miłosierdzia są powołane, aby być znakiem nadziei dla spotkanych ludzi.

Podczas liturgii i innych modlitw cieszyłyśmy się pięknem i bogactwem naszych kultur, języków, tradycji i wyraźnie doświadczyłyśmy pełni jedności pomimo różnorodności. Razem, stanowiąc jedno, oddawałyśmy chwałę Panu życia.

Sesja, w której uczestniczyłyśmy, trwała krócej niż inne tego typu spotkania, ale miałyśmy okazję odwiedzić i celebrować Eucharystię w kilku miejscach, które należą do dziedzictwa wincentyńskiego. Błogosławieństwem była np. Msza św. w kościele św. Łazarza, w Parafii św. Medarda, gdzie służyła Ubogim bł. Rozalia Rendu, a także w kościele St Nicolas de Champs. W katedrze w Chartres, dokąd podążyłyśmy śladami św. Ludwiki, powierzyłyśmy nasze Zgromadzenie, a zwłaszcza nowo powstającą włoską Prowincję San Vincenzo, Maryi, Jedynej Matce Zgromadzenia.

Najbardziej skorzystałysmy z intensywnego czasu modlitwy w Kaplicy Objawień, uprzywilejowanym miejscu spotkań z Jezusem i Maryją. Byliśmy zdziwione obecnością tak wielu pielgrzymów.

Nasze serca przepełnia wdzięczność za przeżycia związane z czasem łaski w Domu Macierzystym w Paryżu. Wróciłyśmy do naszej posługi we Włoszech jeszcze szczęśliwsze z bycia Siostrami Miłosierdzia, mogące służyć Kościołowi i Ubogim na całym świecie. Wszystko jest łaską i za wszystko dziękujemy!

Siostry Miłosierdzia z Włoch, uczestniczki Sesji

Views: 4 378