Międzynarodowa Sesja Odnowy Duchowej i Wincentyńskiej dla Sióstr od 25 do 40 lat powołania

session3[Dom Macierzysty] W dniach od 31 marca do 14 kwietnia 2014 r. w Domu Macierzystym w Paryżu odbyła się  Międzynarodowa Sesja Odnowy Duchowej i Wincentyńskiej dla Sióstr od 25 do 40 lat powołania. W sesji uczestniczyły 82 Siostry Miłosierdzia reprezentujące 48 narodowości i należące do 61 Prowincji z pięciu kontynentów. Konferencje wygłaszane w języku francuskim, angielskim i hiszpańskim, tłumaczone były na 7 języków.

Proponowane do rozważań tematy, modlitwa, refleksja i praca w grupach, odsyłając do adhortacji Papieża Franciszka „Evangelii Gaudium” („Radość Ewangelii”) oraz do naszych Konstytucji i Statutów, miały na celu umocnić nasze „oddanie Bogu, we Wspólnocie, na służbę Chrystusowi w Ubogich”. Konferencje i pielgrzymki do miejsc, takich jak kościół św. Mikołaja des Champs, św. Łazarza i św. Medarda, katedra w Chartres oraz nasze Archiwa, na nowo przybliżyły nam postacie Świętych Założycieli, św. Wincentego i św. Ludwiki, a także uświadomiły bliskość Matki Bożej względem naszej Wspólnoty poprzez objawienia św. Katarzynie Labouré i dar Cudownego Medalika.

Celebracje Eucharystyczne ubogacone zostały naszą międzynarodowością, poprzez śpiewy i modlitwę w różnych językach. Dzięki wysiłkom każdej Siostry podjętym dla porozumienia się z innymi i przekroczenia „odległości” dzielących poszczególne kontynenty, panowało wśród nas poczucie jedności w różnorodności.

Wspólnie spędzony czas posłużył odnowieniu „starych znajomości” międzykontynentalnych oraz zawiązaniu nowych przyjaźni, z nadzieją na podtrzymanie kontaktu drogą mailową. Z radością i wdzięcznością wracamy do naszych Prowincji, odnowione w poczuciu misji Kościoła, odnowione w naszej relacji z Bogiem i Najświętszą Maryją Panną, odnowione w wincentyńskim charyzmacie, odnowione w sposobie patrzenia na Wspólnotę.

 session1  session2
Views: 4 420