Spotkanie Rad Prowincji Brazylijskich

interRio.1[Prowincja Rio de Janeiro – Brazylia] „Budować Zgromadzenie jutra, aby ożywić jego Życie i Misję” – pod takim hasłem przebiegało w dniach 1-10 marca br. XIX Spotkanie Rad Prowincji brazylijskich w Domu Prowincjalnym Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Prowincji Rio de Janeiro.

Uczestniczące w spotkaniu Wizytatorki, Radne, Sekretarki i Ekonomki Prowincjalne, a także Dyrektorzy Prowincjalni i Dyrektorki Seminarium z 6 Prowincji Brazylii, z radością powitali przybyłych gości: S. Evelyne Franc, Przełożoną Generalną, S. Marlene Terezinhę Rosa, Radną Generalną, O. Gregory Gay, Przełożonego Generalnego oraz Ks. Eli Chaves, Asystenta Generalnego. Ks. Chaves służył pomocą w ewaluacji i refleksji nad drogą przebytą od ostatniego międzyprowincjalnego spotkania w 2011 r., inicjując jednocześnie przygotowania do nakreślenia  linii działania na kolejne trzylecie.

Każdej z uczestniczących w spotkaniu Prowincji powierzono odpowiedzialność za przygotowanie porannej modlitwy i różnych chwil „dla ducha”, co dodało szczególnego kolorytu czasowi modlitwy, ze względu na różnorodność kultur w poszczególnych regionach Brazylii. Obok dokonanej przez każdą z Prowincji ewaluacji linii działania sformułowanych podczas ostatniego spotkania, w programie znalazły się następujące tematy w formie konferencji:  Budować Zgromadzenie jutra, aby ożywić jego Życie i Misję (S. Evelyne Franc); Rekonfiguracja Prowincji Brazylii z punktu widzenia Zmiany Systemowej (Ks. Eli Chaves); Nowe technologie w formacji (Ks. Adalto Luiz Chitolina); Charakterystyka osób w podeszłym wieku (Dr Mariangela Perez, lekarz); Zdrowe starzenie się w życiu konsekrowanym (S. Ana Alves da Rocha SM); Zgromadzenie jutra w obliczu współczesnych wyzwań formacji (Ks. Patrick Griffin, konferencja odczytana przez Dyrektorów Prowincjalnych); Analiza rzeczywistości brazylijskiej (Francisco Orofino). Po każdej konferencji następowała praca w grupach utworzonych z przedstawicieli wszystkich Prowincji, co pozwoliło przeprowadzić pogłębioną refleksję i podzielić się doświadczeniami.

Uczestnicy spotkania odbyli pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej z Aparecida, Patronki Brazylii, znajdującego się w mieście Aparecida do Norte, w stanie São Paulo. Zwiedzili Sanktuarium i uczestniczyli w Eucharystii, przedstawiając Matce Bożej intencje Prowincji, Zgromadzenia i Ubogich. Program artystyczny w ramach Spotkania przygotowany został w Szkole św. Wincentego a Paulo w mieście Niterói. Do Niterói udano się sławnym długim mostem im. Prezydenta Costa e Silva, zwanym także mostem Rio-Niterói. Po powitaniu przez tamtejszą Wspólnotę, przybyłych gości zaproszono do udziału w prezentacji brazylijskiej muzyki i tańca.

Dokument końcowy spotkania, który wkrótce zostanie przekazany wszystkim Siostrom, zwraca uwagę na następujące aspekty naszego życia: znaczenie słuchania i życia Słowem Bożym oraz dokumentami Kościoła i pismami Założycieli; kontynuowanie procesu rewizji dzieł dla większego kontaktu z Ubogimi i dla prowadzenia misji międzyprowincjalnych; współpraca z Rodziną Wincentyńską; położenie nacisku na formację, zwłaszcza formację Sióstr Służebnych; utworzenie międzyprowincjalnej komisji dla przestudiowania planu formacji początkowej w związku z rekonfiguracją Prowincji.

 inter  inter1
Views: 4 014