Międzyprowincjalne Spotkanie Młodych Sióstr z Brazylii – Prowincja Recife

Recife 11 thmb“Potrzebujemy nieustannie kontemplować tę tajemnicę miłosierdzia. Jest ona dla nas źródłem radości, pogody i pokoju.” (Papież Franciszek, Bulla Misericordiae Vultus, 2). 

[Prowincja Recife] W dniach 26-29 lutego 2016 r. Odbyło się pierwsze Międzyprowincjalne Spotkanie Młodych Sióstr z Prowincji Amazonii, Fortalezy i Recife. Gospodarzem spotkania była Prowincja Recife, w której wszyscy zostali przyjęci z wielką radością.

S. Maria Ilza Ferreira, Wizytatorka Prowincji Recife, przywitała nas słowami motywującymi do otwarcia swych serc na miłosierne oblicze Boga. Z kolei radość ze spotkania wyraziła S. Patricia Regina Almeida, Dyrektorka miejscowego Seminarium oraz odpowiedzialna za formację Młodych Sióstr. W krótkiej celebracji, zgromadzonym 40 Siostrom juniorystkom oraz innym zebranym zaprezentowano międzyprowincjalne Logo.

Recife 40W ramach spotkania rozważono trzy aspekty tematu: “Miłosierdzie: warunek szczęśliwej kosekracji”. Pierwszy z aspektów – samo pojęcie MIŁOSIERDZIA omówił ks. José Fabricio Cabral – profesor Seminarium Diecezji Palmares. Zaprosił nas do życia autentyczną wolnością w zwyczajnym życiu, które wybieramy, leżącą u podstaw prawdziwej przyjaźni oraz spontaniczności, która rodzi zaufanie w doświadczeniu miłości braterskiej. Zachęcił nas także do przebaczenia w tym roku  przede wszystkim sobie samym, abysmy były zdolne do oddania całych siebie drugim, odkupione miłością, którą otrzymujemy.

Drugi aspekt: “Miłosierdzie w życiu braterskim” omówiła S. Fabiola Furtado SM, która podzieliła się z nami doświadczeniem życia wspólnotowego podkreslając z naciskiem, że “to właśnie w życiu braterskim dzieje się miłosierdzie, gdyż obie te rzeczywistości idą w parze”. Podsumowała pytaniem: “Czy moja twarz i moja wspólnota są dziś miłosierne”?

Recife 30Trzeci aspekt: “Miłosierdzie względem Braci, którym slużymy” przedstawiony został przez Ks. Biskupa Antonio Tourinho Neto z Archidiecezji Olinda i Recife, wikariusza episkopatu ds. Życia Konsekrowanego. Z prostotą stwierdził on, że według myśli Papieża Franciszka Kościół musi oddawać się służbie wszelkiej nędzy, bedąc domem miłości i miłosierdzia. Ks. Biskup następnie powtórzył to samo, odnosząc papieskie określenie do naszego Zgromadzenia. Ośmielił się zachęcić nas do zapytania samych siebie: “Siostra Miłosierdzia, która nie ma współczucia – co robi w Zgromadzeniu? (…) Uważajcie, byście nie były przeszkodą utrudniającą postęp Królestwa Bożego.” Ostrzegł nas także przed pielęgnowaniem “duchowego nowotworu”, który może rozkładać wewnętrznie Zgromadzenie, a którym jest niezdrowe przywiązanie i lęk. Powiedział, że niezbędna jest nam dyspozycyjność: “mobilność wymaga oderwania, a każde oderwanie jest sprawdzianem ubóstwa”. Zakończył cytatem z Konstytucji 15, prosząc nas, abyśmy były jak Maryja, pokorna i wierna Służebnica o ubogim sercu.

Recife 20Jesteśmy wdzięczne Bogu za te dni przeżyte w siostrzanej atmosferze, na formacji i modlitwie. Dziękujemy Prowincji Recife za wszystko, co otrzymałyśmy w obfitości podczas pobytu w gościnie; Siostrom odpowiedzialnym za poszczególne etapy spotkania – za towarzyszenie nam i za wszelką pomoc.

Maryjo, jedyna Matko naszego Zgromadzenia, wzorze wierności, pomóż nam być wiernymi naszemu powołaniu i misji.

ZA WSZYSTKO DZIĘKUJMY BOGU!

S. Eriane Guimarães da Assunção (Prowincja Amazonii)
S. Francisca Ceriza da Silveira (Prowincja Fortalezy)
S. Márcia Gardênia Maia da Silva (Prowincja Recife)

Recife 10

Views: 6 341