Międzyprowincjalne Spotkanie Młodych Sióstr

„Tam gdzie są konsekrowani, zawsze jest radość!” Papież Franciszek

youngsisters4[Prowincje: Belo Horizonte, Kurytyba, Rio de Janeiro – Brazylia] W dniach 1-3 maja 2015 r. odbyło się pierwsze Międzyprowincjalne Spotkanie Młodych Sióstr do 10 lat powołania, należących do brazylijskich Prowincji Belo Horizonte, Kurytyba, Rio de Janeiro. Spotkanie miało miejsce w Domu Prowincjalnym Sióstr Miłosierdzia w Kurytybie, a wzięło w nim udział 40 Młodych Sióstr oraz 4 towarzyszące im Formatorki. W trwającym Roku Życia Konsekrowanego spotkanie to napełniło nas nowym zapałem w przeżywaniu naszego powołania, ożywiając w nas miłość i poczucie przynależności do Wspólnoty, tak bardzo umiłowanej przez Boga i przez Ubogich. Było dla nas także okazją do pogłębienia wzajemnych siostrzanych więzi jedności.

Na początku spotkania przywitała nas Wizytatorka Kurytyby, S. Leonides Selhorst, która radośnie zmotywowała nas do dobrego skorzystania z danego nam przez Boga czasu łaski. Po wprowadzeniu przygotowanym przez Radę Prowincjalną, S. Vera Lucia Zanella – odpowiedzialna za Młode Siostry w Prowincji Kurytyby, poprowadziła rekreację, podczas której miałyśmy okazję do wzajemnego poznania się i wspólnej radości.

 youngsisters3  youngsisters2  youngsisters5

Pogłębiłyśmy naszą tożsamość służebnic Ubogich w oparciu o trzy filary, którymi są: życie modlitwy, życie wspólnotowe i służba. S. Therezinha Remonatto w przepiękny sposób przybliżyła nam 100 lat historii Prowincji Kurytyby. Siostry: Raquel de Fátima Colet oraz Bernadette Valenga podzieliły się z nami skłaniającymi do refleksji przemyśleniami na temat świata Ubogich i ich obecnej sytuacji. Z kolei Frei Clodovis Boff z prostotą i z braterską życzliwością mówił o duchowości i życiu modlitwy, pragnąc nauczyć nas sposobów troszczenia się o życie duchowe, które jest życiem Boga w nas, z Chrystusem i w Chrystusie. Następnie mogłyśmy pójść dalej w temacie modlitwy przy pomocy S. Pauli Pereira Alves, która wprowadziła nas w modlitwę metodą Lectio Divina. Wszystko, co usłyszałyśmy w ciągu tych trzech dni, „przybrane” zostało pięknem sprawowanej liturgii, przygotowanej przez poszczególne Prowincje.

 youngsisters6  youngsisters1  youngsisters7

Kończąc spotkanie, zwiedziłyśmy kilka malowniczych zakątków miasta Kurytyby, dzieląc się doświadczeniami w bardziej „nieformalny” sposób. Chwile te zostaną na zawsze w naszych sercach i pamięci.

Teraz czeka na nas służba i Ubodzy, „przeobrażeni” przez miłość Chrystusa, która nas przynagla. Jesteśmy wdzięczne za otrzymane w tych dniach łaski. Niech Święci Założyciele wstawiają się za nami, aby ziarno zasiane w ciągu tych dni wydało owoc na ziemi historii, którą tworzymy.

S. Marlene Aparecida Tome SM
S. Sandilene Maria de Sousa Bocafoli SM
S. Silvana Costa Rosa SM
Views: 6 552