Międzyprowincjalne dzieło misyjne w brazylijskim stanie Rondônia

[Prowincja Rio de Janeiro – Brazylia] Odpowiadając na wezwanie 18. Międzyprowincjalnego Spotkania Rad Sióstr Miłosierdzia w 2011 r. pod hasłem „Duch Święty ożywia misyjne zaangażowanie w Amazonii”, a jednocześnie zachęceni przez S. Evelyne Franc, Przełożoną Generalną Zgromadzenia, Wizytatorki wraz ze swymi Radami oraz Dyrektorzy Prowincjalni podjęli wspólną decyzję wprowadzenia w życie jednego z punktów drugiej Linii Działania Dokumentu Międzyprowincjalnego: „umocnione Słowem Bożym, ożywmy ducha misyjnego w wierności charyzmatowi: tworząc międzyprowincjalne wspólnoty misyjne dla realizacji misji w Amazonii, Rondônii i na innych terenach misyjnych”.

Ówczesny Arcybiskup Rondônii, ks. abp Moacyr Grench, zapraszał już wcześniej Siostry Miłosierdzia do swojej diecezji. Ponieważ stan Rondônia leży na terytorium Prowincji Rio de Janeiro, zdecydowano, iż Prowincja Rio zajmie się organizacją struktur i materialnym zabezpieczeniem dwóch nowych Wspólnot, natomiast pozostałe brazylijskie Prowincje poślą swoje Siostry do współpracy w tym projekcie.

Siostry udały się do Porto Velho, stolicy stanu Rondônia, dnia 30 stycznia 2012 r. Cztery dni później,  3 lutego, do parafii Matki Bożej z Lourdes przybyli kapłani Zgromadzenia Misji: ks. Weliton i ks. Vanderlei. Jeszcze w tym samym tygodniu wszyscy uczestniczyli w II Sesji Formacyjnej dla Misjonarzy w Amazonii (stan Rondônia leży na obszarze Amazonii) oraz w szkoleniu duszpasterskim.

Misyjna Wspólnota św. Ludwiki de Marillac została założona w mieście Itapuã do Oeste, w parafii Matki Bożej z Lourdes. Tutejszą ekipę misyjną tworzą dwaj wspomniani wyżej kapłani oraz trzy Siostry: S. Jeny Borges da Silva (Prowincja Rio), S. Úrsula (Prowincja Kurytyby) i S. Francisca Lenice (Prowincja Fortalezy). Na terenie parafii leży 17 osad, usytuowanych wzdłuż rzek i dróg. Społeczeństwo tworzą migranci i ludność tubylcza. Na obecnym etapie służby Siostry odwiedzają wiejskie wspólnoty i rodziny w ich domach, włączają się w niektóre posługi, pragną być aktywnie obecne w środowisku, aby poznać miejscową rzeczywistość.

     

Druga misyjna Wspólnota Sióstr, której patronuje św. Wincenty a Paulo, leży na terenie parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w miejscowości Rio Crespo. Mieszkają tu trzy Siostry: S. Maria José z Prowincji Recife oraz S. Vânia i S. Margarida z Prowincji Rio. Lokalną społeczność tworzy 13 mniejszych wspólnot oraz 35 rodzin osadników nie będących właścicielami ziemi, mieszkających w dużym rozproszeniu.

Misja w Rio Crespo rozpoczęła swą działalność 1 maja 2012 r. Tego dnia Siostry udały się do miejscowych rodzin, aby wspólnie odmówić różaniec, co zostało przez wszystkich bardzo dobrze przyjęte. Na koniec maryjnego miesiąca dzieci odegrały przedstawienie o Ukoronowaniu Matki Bożej.

     

Pomimo krótkiego dopiero czasu służby w tych miejscach i pojawiających się wyzwaniach, jesteśmy bardzo szczęśliwe. Dane jest nam żyć prawdziwie wincentyńskim doświadczeniem i nasze dwie Wspólnoty, razem z Księżmi Misjonarzami, starają się to czynić w jedności. Liczymy również na pomoc miejscowej ludności, która przyjęła nas z serdecznością i dzieli się z nami tym niewiele, co posiada.

S. Margarida Aquino, Siostra Miłosierdzia

 

Views: 3 777