Podtrzymywać płomień: mistyka, komunia, misja

170520 Bresil 3 thmb[Prowincje Brazylii] W dniach 20-23 kwietnia 2017 r. w Domu Prowincjalnym Sióstr Miłosierdzia Prowincji Rio de Janeiro odbyło się Trzecie Międzyprowincjalne Spotkanie Młodych Sióstr, przeznaczone dla Sióstr mających 10-15 lat powołania, a należących do Prowincji Rio de Janeiro, Belo Horizonte i Kurytyby. W sumie uczestniczek było 58. Spotkanie było odpowiedzią na niektóre z zagadnień poruszonych na ostatnim Spotkaniu Międzyprowincjalnym w Mariana, w 2016 r. Jednocześnie ekipa odpowiedzialna za przygotowanie wydarzenia zatroszczyła się o to, by w jego programie znalazły się trzy główne filary życia Sióstr Miłosierdzia: służby, modlitwy i życia wspólnotowego, rozpatrywane z perspektywy jubileuszowego roku 400-lecia charyzmatu wincentyńskiego.

Pierwszego dnia, we wprowadzeniu do spotkania ukazano charakterystyczne aspekty kulturalne miasta Rio de Janeiro, podkreślając wagę harmonii pomiędzy poszczególnymi Prowincjami.

170520 Bresil 1

Następny dzień rozpoczęła wspólna medytacja o Opatrzności Bożej, poprowadzona przez Siostry z Prowincji Belo Horizonte. Zostałyśmy zaproszone do przemyślenia na nowo tego „co mamy w swoich rękach” oraz do oddania Bogu do dyspozycji wszystkiego, co od Niego otrzymujemy na ścieżce wiary. Następnie S. Rosalie Carvalho z Prowincji Rio omówiła kontekst historyczny Prowincji, ukazując jej misję. Z kolei poznałyśmy kilka zakątków Matoso Hill, spotykając się z dwiema Wspólnotami Sióstr Seniorek, odwiedzając następnie Szpital Św. Wincentego a Paulo oraz Archiwum macierzystej Prowincji Sióstr Miłosierdzia w Brazylii. Tego samego dnia wysłuchałyśmy także konferencji S. Marii Vanda de Araújo z Prowincji Recife na temat: „Rewitalizacja Służby Ubogim w Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia w świetle 400 lat Charyzmatu Wincentyńskiego”, co było pobudką do rozważenia pierwszego z trzech filarów naszego życia – służby Ubogim.

170520 Bresil 3

W piątek po Eucharystii, S. Wizytatorka i Rada Prowincji Rio de Janeiro opowiedziały nam o pełnionej przez nich posłudze i przedstawiły statystyki dotyczące Prowincji. Następnie, S. Carolina Mureb z Prowincji Rio de Janeiro, podzieliła się refleksją nad drugim filarem życia Siostry Miłosierdzia, a mianowicie życiem wspólnotowym, ujmując go w ramy tematu: „Żyć razem w wielkiej jedności i serdeczności: życie siostrzane według zaleceń św. Ludwiki de Marillac. Po obiedzie, Ks. Alexandre Nahass Franco, Dyrektor Prowincji Rio de Janeiro, mówił o Mistyce Wincentyńskiej – Kontemplacji w Działaniu, dotykając tym samym zagadnienia modlitwy – trzeciego filaru naszego życia konsekrowanego.

Chrześcijańskie i wincentyńskie motywy spotkania przeplatane były czasem modlitwy, zwłaszcza Eucharystii, przywołującej jubileuszową wymowę tego roku, a także Maryjnymi Celebracjami związanymi z 300-leciem Objawień Matki Bożej z Aparecidy oraz 100-leciem Objawień w Fatimie.

Spotkanie dało nam wiele radości, poczucie przynależności oraz silne pragnienie wierności charyzmatowi św. Wincentego i św. Ludwiki, pod opieką naszej Matki, Maryi z Aparecidy. Podczas Mszy Świętej Posłania modliłyśmy się za nasze Wspólnoty, towarzyszące nam w tym czasie swoją modlitwą, a także za wszystkich, którzy bezpośrednio lub pośrednio przyczynili się do zorganizowania naszego spotkania, tak bardzo owocnego.

170520 Bresil 2

W pewności spotkania w przyszłym roku w Kurytybie, wyjeżdżałyśmy do naszych Prowincji ze słowami, które kiedyś skierował do pierwszych Sióstr Ks. Etienne: „Weźcie w jedną rękę pochodnię wiary, a w drugą – płomień miłosierdzia! Święty Wincenty czuwa nad wami, a Maryja zaprowadzi was bezpiecznie do portu!”

S. Adriana Felix Coelho – Prowincja Kurytyby
S. Maria Lucia S. Ramos – Prowincja Belo Horizonte
S. Sandilene Maria de Sousa Bocafoli – Prowincja Rio de Janeiro

170520 Bresil 4

Views: 7 299