Kluczowe zagadnienia 71. Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych

160909_UN_assembly[UN-NGO] S. Catherine Prendergast i S. Margaret O’Dwyer, przedstawicielki Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Organizacji Narodów Zjednoczonych, dzielą się poniższymi informacjami o działalności ONZ w Nowym Yorku:

Cele Zrównoważonego Rozwoju, zmiana klimatu oraz wsparcie dla uchodźców i migrantów – to tylko niektóre z ponad 170. punktów przewidzianych w programie 71. Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, mającego odbyć się w dniach 13-26 września w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku. Stanie się ono po raz kolejny forum dyskusji w kwestiach międzynarodowych, włączając w to sprawę pokoju i bezpieczeństwa.

Peter Thomson i Ban Ki-moon

Peter Thomson i Ban Ki-Moon

Peter Thomson z Fidżi będzie pierwszym przedstawicielem Wysp Pacyfiku, pełniącym funkcję Przewodniczącego rozpoczynającej się kolejnej rocznej Sesji Zgromadzenia. Sformułował on temat tzw. Debaty Ogólnej: „Cele Zrównoważonego Rozwoju: światowe przynaglenie do przeobrażenia naszego świata”. Debata zostanie otwarta dnia 20 września.

Dnia 19 września, Światowy Szczyt skieruje swą uwagę na krytyczną kwestię wielkiego ruchu migrantów i uchodźców. Po raz pierwszy w historii Zgromadzenie Ogólne postanowiło zorganizować szczyt na ten temat na tak wysokim szczeblu. Sekretarz Generalny Ban Ki-Moon, w opublikowanym w tym roku raporcie o przemieszczaniu się uchodźców i migrantów, wezwał państwa członkowskie ONZ do:

  • zapewnienia bezpieczeństwa i poszanowania godności w odniesieniu do ruchu migrantów i uchodźców
  • zawarcia układu globalnego współdzielenia odpowiedzialności za uchodźców
  • rozwoju układu globalnego na rzecz bezpiecznej, regularnej i uporządkowanej migracji

160909 UN info2 PLGospodarzem Światowego Szczytu na temat Uchodźców jest Prezydent Obama, a współgospodarzami liderzy Kanady, Etiopii, Niemiec, Jordanu, Meksyku i Szwecji. Dnia 20 września zwrócą się oni do rządów o podjęcie znaczących zobowiązań dotyczących uchodźców.

Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-Moon zaprosił liderów wszystkich państw do udziału w wydarzeniu, które zaplanowane jest na 21 września. Zostaną oni wezwani do złożenia swoich dokumentów ratyfikacyjnych do paryskiego układu klimatycznego. Na dzień 30 sierpnia br. jedynie 23 kraje członkowskie, odpowiedzialne łącznie za 1.08% globalnej emisji gazów cieplarnianych, dokonały ratyfikacji układu. Aby układ mógł wejść w życie, przystąpić do niego musi co najmniej 55 państw, odpowiedzialnych za nie mniej, niż 55% globalnej emisji.

160909_SeChildrenNie jest pewnym, czy Zgromadzenie Ogólne wybierze we wrześniu nowego Sekretarza Generalnego ONZ. Jego wybór poprzedzony zostaje zawsze rekomendacją Rady Bezpieczeństwa. Nie istnieje żaden formalny terminarz tej procedury, wiadomo jednak, że wybór powinien zostać dokonany co najmniej na miesiąc przed końcem kadencji obecnego Sekretarza, który przypada dnia 31 grudnia.

160909 UN info1 PLNiektórzy wciąż mają nadzieję, że po raz pierwszy stanowisko Sekretarza Generalnego obejmie kobieta, jednak po trzecim tajnym głosowaniu Rady Bezpieczeństwa dnia 29 sierpnia, faworytem okazał się Antonio Guterres, były premier Portugalii. Następną turę głosowania zaplanowano na 9 września. Istnieje nieformalna praktyka rotacyjnego (pod względem regionu świata) wyboru Sekretarza. Tym razem kolej przypada na Europę Wschodnią. Jednak obecnie również kandydaci spoza tej części naszego kontynentu cieszą się popularnością.

160909_SDG_PL_730

 Więcej informacji o działalności Sióstr Miłosierdzia przy ONZ na stronie: www.cmdcngo.org

Views: 5 581