„Wychodzimy szukać naszych Braci i Siostry na ulicach, tak jak Jezus zaginioną owcę”

[Prowincja Bogota-Wenezuela] Podczas zimnych nocy w Bogocie można spotkać sześcioosobowe grupy poszukujące ponad 9500 ludzi bezdomnych, którzy zgodnie z danymi rządowymi, śpią na ulicach stolicy Kolumbii. Koordynatorka, Siostry Nohemy Sánchez, Siostra Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, razem z osobami świeckimi pracuje od 22 lat z najbiedniejszymi z biednych, w kraju naznaczonym wewnętrznym konfliktem zbrojnym i nierównością.

Czytaj dalej

„Zbieracze” Świętej Ludwiki

[Prowincja Sardynii] Pod koniec lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku we wsi Campidano, Sardynia, można było zobaczyć jak farmerzy zbierają pszenicę używając kosy. Mężczyźni, kobiety i dzieci, którzy przechodzili w pobliżu tych pól, jak wiewiórki biegali tu i tam, aby zbierać kłosy pozostawione na łodydze lub spadające z wozu. Byli oni zbieraczami, którzy chcieli zebrać trochę ziarna na chleb. Czytaj dalej

“Pan był dla nas bardzo dobry i jesteśmy szczęśliwi”

[Prowincja Świętej Ludwiki – Madryt] Dnia 19 sierpnia grupa Sióstr z Prowincji Świętej Ludwiki – Madryt, w towarzystwie Siostry Wizytatorki Antoni, Księdza Dyrektora Joaquin’a i Siostry Rocio, Radnej, rozpoczęła pielgrzymkę „Śladami Świętego Wincentego”. Siostra Ascension Larrad, Siostra Przełożona Iberyjsko-Amerykańskiego Stowarzyszenia San Fernando w Neuilly-sur-Seine, czekała na nas na lotnisku. Czytaj dalej

Droga do Composteli – droga, która przemienia

[Prowincja Madryt – Święta Ludwika] Tego lata Siostry Miłosierdzia i dwóch Wolontariuszy z Centrum Duszpasterstwa Więziennego w Madrycie opracowali plan dla bardziej zintensyfikowanych terapii wprowadzających podczas sesji odbywających się w Centrum. Plan przewidywał udział w pielgrzymce „Droga do Santiago” sześciu osób z przeszłością narkotykową i innymi nadużyciami. Plan ten wraz z trasą, budżetem, ogólnymi zasadami itp. został przedstawiony i zatwierdzony przez Dyrektora Centrum, a następnie przez Sekretarza Generalnego Zakładów Penitencjarnych. Czytaj dalej

ONZ ogłasza plan pomocy humanitarnej dla Wenezueli

[UN-NGO] Siostry reprezentujące Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia przy Organizacji Narodów Zjednoczonych przekazują poniższą wiadomość z ONZ:

Famvin konsekwentnie wypowiada się o solidarności Rodziny Wincentyńskiej z cierpiącym ludem Wenezueli. Można się zastanawiać: „Co robi ONZ?”

Czytaj dalej

Spotkanie Rad Prowincjalnych Krajów Słowiańskich

[Prowincja Warszawska] W dniach od 5 do 12 sierpnia 2019 r. Prowincja Warszawska Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, Polska, gościła w Łbiskach Rady Prowincjalne Krajów Słowiańskich. Na to spotkanie przybyły Siostry Wizytatorki, Ojcowie Dyrektorzy i pozostali członkowie Rad z: Albanii, Słowenii, Słowacji oraz trzech Prowincji Polskich: Chełmińsko-Poznańskiej, Krakowskiej i Warszawskiej. Czytaj dalej

Forum Polityczne Wysokiego Szczebla Organizacji Narodów Zjednoczonych

[UN-NGO] Siostry reprezentujące Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia przy Organizacji Narodów Zjednoczonych przekazują poniższą wiadomość z ONZ:

W jaki sposób Siostry Miłosierdzia zaangażowały się w Forum Polityczne Wysokiego Szczebla (HHLPF) przy ONZ w Nowym Jorku w dniach 9-18 lipca? Forum jest corocznym wydarzeniem, podczas którego niektóre kraje są poddawane przeglądowi na podstawie postępów w realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Czytaj dalej

W służbie ludziom bezdomnym

[Prowincja Kurytyby – Brazylia] Prowincja Kurytyby w roku 2010, roku Jubileuszowym 350 lat od śmierci Założycieli, otworzyła nowe dzieło: posługę ludziom bezdomnym. Rzeczywistość ludzi bezdomnych bezpośrednio i codziennie rzuca wyzwanie naszemu charyzmatowi: służenie najbiedniejszym z biednych z pokorą, prostotą i miłością. Dom pod wezwaniem Świętego Józefa jest przestrzenią specjalnie stworzoną, aby przyjąć bezdomnych, którzy uczą nas jak radykalnie przeżywać fragment Ewangelii: „Ponieważ byłem głodny, a daliście Mi jeść, byłem spragniony, a daliście Mi pić, byłem bezdomny a przyjęliście Mnie, byłem nagi, a przyodzialiście Mnie ”(Mt 25, 35-36)

Czytaj dalej