Jubileusz 50 lat służby Sióstr Miłosierdzia na Kameruńskiej Ziemii

[Prowincja Kamerunu]
Jedno zdanie z historii 
Dnia 16 lutego 1968 roku Rada Prowincji Sióstr Miłosierdzia w Szwajcarii odpowiedziała pozytywnie na prośbę Jego Eminencji NDONGMO, Księdza Biskupa Nkongsamby, i zdecydowała otworzyć Misję Katolicką w Dchang w Kamerunie. Konwencja została podpisana przez bp NDONGMO 25 lipca 1969 roku i przez Matkę Chiron 28 lipca 1969 roku.

 

Czytaj dalej

Szkoła Santa Isabel w Madrycie otrzymała nagrodę

[Prowincja Hiszpania Południe] Szkoła Santa Isabel ma 700 uczniów z 58 narodowości. „Tylko 1% to Hiszpanie, reszta to imigranci z rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji”. By podkreślić pełnioną posługę wobec tych uczniów Hiszpańska Komisja Pomocy Uchodźcom (CEAR) przyznała szkole nagrodę „Juan María Bandrés Shelter Actions Award”. Czytaj dalej

Pierwszy rok w Międzyprowincjonalnym Projekcie w Melilli

[Prowincje Hiszpanii] W odpowiedzi na wezwanie Papieża, by „być Wspólnotą w drodze”, Prowincje Sióstr Miłosierdzia Hiszpanii udały się do Melilli w Hiszpanii, aby utworzyć międzyprowincjalne duszpasterstwo, które działałoby na rzecz złagodzenia trudnej sytuacji dzieci imigrantów mieszkających na ulicach. Czytaj dalej

Międzyprowincjalne spotkanie Sióstr formacji początkowej w Hiszpanii

[Prowincje Hiszpanii] W dniach 28 listopada – 1 grudnia odbyło się spotkanie formacyjne w Los Almendros (Madryt). Dołączyły do nas Lola Arrieta i Cova Orejas, Siostry Karmelitanki z Vedruny, które uczestniczą w znanym Projekcie Towarzyszenia „Ruaj”. Były odpowiedzialne za przedstawienie tematu: „Historia życia powołaniem” oraz podanie nam sposobów, które pozwoliłby nam osiągnąć cel jaki postawiłyśmy sobie na początku:Ponownie przemyśleć życie jako powołanie pamiętając o najbliższej przeszłości zachowując ją w sercu i otwierając się na przyszłość z wdzięcznością i nadzieją. Czytaj dalej