Międzyprowincjalne spotkanie Sióstr formacji początkowej w Hiszpanii

[Prowincje Hiszpanii] W dniach 28 listopada – 1 grudnia odbyło się spotkanie formacyjne w Los Almendros (Madryt). Dołączyły do nas Lola Arrieta i Cova Orejas, Siostry Karmelitanki z Vedruny, które uczestniczą w znanym Projekcie Towarzyszenia „Ruaj”. Były odpowiedzialne za przedstawienie tematu: „Historia życia powołaniem” oraz podanie nam sposobów, które pozwoliłby nam osiągnąć cel jaki postawiłyśmy sobie na początku:Ponownie przemyśleć życie jako powołanie pamiętając o najbliższej przeszłości zachowując ją w sercu i otwierając się na przyszłość z wdzięcznością i nadzieją. Czytaj dalej

„Wychodzimy szukać naszych Braci i Siostry na ulicach, tak jak Jezus zaginioną owcę”

[Prowincja Bogota-Wenezuela] Podczas zimnych nocy w Bogocie można spotkać sześcioosobowe grupy poszukujące ponad 9500 ludzi bezdomnych, którzy zgodnie z danymi rządowymi, śpią na ulicach stolicy Kolumbii. Koordynatorka, Siostry Nohemy Sánchez, Siostra Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, razem z osobami świeckimi pracuje od 22 lat z najbiedniejszymi z biednych, w kraju naznaczonym wewnętrznym konfliktem zbrojnym i nierównością.

Czytaj dalej

„Zbieracze” Świętej Ludwiki

[Prowincja Sardynii] Pod koniec lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku we wsi Campidano, Sardynia, można było zobaczyć jak farmerzy zbierają pszenicę używając kosy. Mężczyźni, kobiety i dzieci, którzy przechodzili w pobliżu tych pól, jak wiewiórki biegali tu i tam, aby zbierać kłosy pozostawione na łodydze lub spadające z wozu. Byli oni zbieraczami, którzy chcieli zebrać trochę ziarna na chleb. Czytaj dalej

“Pan był dla nas bardzo dobry i jesteśmy szczęśliwi”

[Prowincja Świętej Ludwiki – Madryt] Dnia 19 sierpnia grupa Sióstr z Prowincji Świętej Ludwiki – Madryt, w towarzystwie Siostry Wizytatorki Antoni, Księdza Dyrektora Joaquin’a i Siostry Rocio, Radnej, rozpoczęła pielgrzymkę „Śladami Świętego Wincentego”. Siostra Ascension Larrad, Siostra Przełożona Iberyjsko-Amerykańskiego Stowarzyszenia San Fernando w Neuilly-sur-Seine, czekała na nas na lotnisku. Czytaj dalej

Droga do Composteli – droga, która przemienia

[Prowincja Madryt – Święta Ludwika] Tego lata Siostry Miłosierdzia i dwóch Wolontariuszy z Centrum Duszpasterstwa Więziennego w Madrycie opracowali plan dla bardziej zintensyfikowanych terapii wprowadzających podczas sesji odbywających się w Centrum. Plan przewidywał udział w pielgrzymce „Droga do Santiago” sześciu osób z przeszłością narkotykową i innymi nadużyciami. Plan ten wraz z trasą, budżetem, ogólnymi zasadami itp. został przedstawiony i zatwierdzony przez Dyrektora Centrum, a następnie przez Sekretarza Generalnego Zakładów Penitencjarnych. Czytaj dalej