Rekolekcje dla Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej

[Prowincja Warszawska, Polska] W dniach od 30 listopada do 2 grudnia 2018 roku w Domu Prowincjalnym w Warszawie (Polska) odbyły się rekolekcje dla Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej (WMM). Wzięło w nich udział razem z osobami towarzyszącymi 75 osób. Byli to dziewczęta i chłopcy ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich, studenci i kilka osób, które już pracują. W tej grupie była też Wincentyńska Młodzież Maryjna z Brześcia, z Białorusi. Towarzyszyły im Siostry z różnych wspólnot Prowincji, które prowadzą grupy maryjne na swoim terenie lub w inny sposób pracują z młodzieżą. Czytaj dalej

Verbania Pallanza: Jubileusz setnych urodzin dwóch Sióstr

[Prowincja Świętego Wincentego – Włochy]  Casa Santa Luisa to rezydencja otoczona zielenią nad jeziorem Pallanza, kilka kroków od “Villa Taranto”, gdzie Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w pokoju i radości dzielą życie wspólnotowe. Obecnie we wspólnocie jest 61 sióstr. Dom, w którym mieszkają jest dość duży i dostosowany do potrzeb życia wspólnotowego, znajdują się też tam kaplice, w których Siostry zbierają się na modlitwę. Czytaj dalej

Walka z handlem ludźmi: Co  należy robić?

[Prowincja Św. Ludwiki – USA] W sobotę 3 listopada w Kościele Katolickim Świętego Piotra Klawera w Macon zgromadziło się około 60 osób na warsztatach poświęconych problemowi handlu ludźmi zorganizowanych przez Siostry Miłosierdzia i miejscową Rodzinę Wincentyńską. Czerpiąc z podstawowego wincentyńskiego pytania w obliczu ludzkiego cierpienia: “Co należy zrobić?” tytuł spotkania brzmiał:“Walka z handlem ludźmi – Co należy robić?”  Czytaj dalej

Brązowy Krzyż  Zasługi dla Siostry Miłosierdzia

[Prowincja Warszawska, Polska] Ostrołęcka delegatura Mazowieckiego Kuratorium Oświaty zorganizowała coroczną uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas której odebrali odznaczenia i nagrody nauczyciele i pracownicy oświaty z kilku okolicznych powiatów. Uroczystość miała miejsce w Ostrowi Mazowieckiej. Czytaj dalej

Projekt na rzecz bezdomnych – Prowincja Matki Bożej Misji

[Prowincja Ameryki Południowej] Dnia 22 października 2018 roku otrzymałyśmy list od naszego Przełożonego Generalnego, który proponuje wspólną pracę jako Rodzina Wincentyńska w służbie osobom bezdomnym. Ta inicjatywa to “Sojusz Rodziny Wincentyńskiej na rzecz Bezdomnych” – Famvin Alliance. Nasza Prowincja uczestniczy w tej inicjatywie  i dlatego chcemy przedstawić dwa  projekty:pierwszy w stolicy Paragwaju w Asunción, w sąsiedztwie Sagrada Familia, który umożliwił przesiedlenie rodzin doświadczonych powodziami.

Czytaj dalej

Uczynić widzialnym Duszpasterstwo Penitencjarne

[Prowincja Świętej Ludwiki – Madryt] Dnia 6 października jak zwykle rozpoczęliśmy nasze spotkanie modlitwą. Było to spotkanie Duszpasterstwa Więziennego. Chciałabym przekazać pełne nadziei przesłanie i echo pozostawione w każdym z nas po tym spotkaniu jako pięknej ekspresji uczuć: “Pielgrzymująca rodzina w Duszpasterstwie Penitencjarnym”. Czytaj dalej

San Pellegrino Terme: Świętowanie Jubileuszy Sióstr Miłosierdzia

[Prowincja Świętego Wincentego – Włochy] Wspólnota Parafialna w San Pellegrino przyłączyła się do świętowania Jubileuszy powołania Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Ten gest wskazuje na miłość i wzajemny szacunek pomiędzy Siostrami a mieszkańcami San Pellegrino. Jest to okazja, by oddać Bogu chwałę i podziękować Mu za otrzymany dar. Otaczamy Siostry modlitwą i prosimy, aby Bóg towarzyszył im zawsze swoim spojrzeniem a nam dopomógł brać z nich dobry przykład i umieć go zastosować we własnym życiu. Czytaj dalej

Czas żarzących sie węgli

[Prowincja Hiszpania – Południe (SAM)] Ze wszystkich obrazów w mojej głowie, które reprezentują ten etap życia, wybrałam najbardziej do niego odpowiedni: “wiek żarzących się węgli”. Są to węgle, które straciły płomień, ale które nadal ogrzewają, ponieważ wciąż żyją. Tak powinno wyglądać nasze życie: żar nadziei poprzez słowa i postawy troskliwej czułości wobec ludzi, którzy mieszkają z nami lub którym służymy. Co za radość osiągnąć 60 plus pozostając wiernymi zaproszeniu, które pewnego dnia skierował do nas Pan: “Chodź i zobacz!” Czytaj dalej