Pierwszy rok w Międzyprowincjonalnym Projekcie w Melilli

[Prowincje Hiszpanii] W odpowiedzi na wezwanie Papieża, by „być Wspólnotą w drodze”, Prowincje Sióstr Miłosierdzia Hiszpanii udały się do Melilli w Hiszpanii, aby utworzyć międzyprowincjalne duszpasterstwo, które działałoby na rzecz złagodzenia trudnej sytuacji dzieci imigrantów mieszkających na ulicach. Czytaj dalej

Międzyprowincjalne spotkanie Sióstr formacji początkowej w Hiszpanii

[Prowincje Hiszpanii] W dniach 28 listopada – 1 grudnia odbyło się spotkanie formacyjne w Los Almendros (Madryt). Dołączyły do nas Lola Arrieta i Cova Orejas, Siostry Karmelitanki z Vedruny, które uczestniczą w znanym Projekcie Towarzyszenia „Ruaj”. Były odpowiedzialne za przedstawienie tematu: „Historia życia powołaniem” oraz podanie nam sposobów, które pozwoliłby nam osiągnąć cel jaki postawiłyśmy sobie na początku:Ponownie przemyśleć życie jako powołanie pamiętając o najbliższej przeszłości zachowując ją w sercu i otwierając się na przyszłość z wdzięcznością i nadzieją. Czytaj dalej

„Wychodzimy szukać naszych Braci i Siostry na ulicach, tak jak Jezus zaginioną owcę”

[Prowincja Bogota-Wenezuela] Podczas zimnych nocy w Bogocie można spotkać sześcioosobowe grupy poszukujące ponad 9500 ludzi bezdomnych, którzy zgodnie z danymi rządowymi, śpią na ulicach stolicy Kolumbii. Koordynatorka, Siostry Nohemy Sánchez, Siostra Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, razem z osobami świeckimi pracuje od 22 lat z najbiedniejszymi z biednych, w kraju naznaczonym wewnętrznym konfliktem zbrojnym i nierównością.

Czytaj dalej

„Zbieracze” Świętej Ludwiki

[Prowincja Sardynii] Pod koniec lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku we wsi Campidano, Sardynia, można było zobaczyć jak farmerzy zbierają pszenicę używając kosy. Mężczyźni, kobiety i dzieci, którzy przechodzili w pobliżu tych pól, jak wiewiórki biegali tu i tam, aby zbierać kłosy pozostawione na łodydze lub spadające z wozu. Byli oni zbieraczami, którzy chcieli zebrać trochę ziarna na chleb. Czytaj dalej